Preskoči na glavno vsebino
Migration and Home Affairs
27. marec 2024

Odpravimo trgovino z ljudmi. Pretrgajmo nevidno verigo.

THB campaign banner

Odpravimo trgovino z ljudmi

Cilj kampanje je prispevati k odpravi trgovine z ljudmi, in sicer z ozaveščanjem javnosti o tej obliki kaznivih dejanj, ki ljudi prikrajša za njihove temeljne pravice.

Leta 2022 je bilo v EU registriranih več kot 10 000 žrtev trgovine z ljudmi. Še veliko več je neodkritih. 37 % teh oseb so državljani in državljanke EU, ki postanejo žrtve različnih oblik trgovine z ljudmi, kot so spolno izkoriščanje, delovno izkoriščanje in prisilno prosjačenje.

Trgovina z ljudmi je nasilno kaznivo dejanje posameznikov ali organiziranih kriminalnih združb, ki delujejo na mednarodni ravni. Trgovci z ljudmi lahko samo s spolnim izkoriščanjem zaslužijo do 14 milijard evrov letno.

Odprava trgovine z ljudmi je prednostna naloga EU in njenih partnerjev. Vsak posameznik lahko pomembno prispeva v boju proti trgovini z ljudmi.

Pretrgajmo nevidno verigo.

Obstaja nevidna veriga, ki povezuje kriminalne mreže trgovcev z ljudmi, žrtve in osebe, ki, pogosto nevede, uporabljajo storitve žrtev trgovine z ljudmi.

Prvi korak k prekinitvi verige je ozaveščanje – predvsem preprečevanje trgovine z ljudmi z informiranjem potencialnih žrtev in priznavanjem žrtev tega kaznivega dejanja.

Vendar lahko storimo še več:

 • prepoznajmo znake, da bi bil lahko nekdo žrtev trgovine z ljudmi
 • ne uporabljajmo storitev žrtev trgovine z ljudmi
 • prijavimo domnevne primere trgovine z ljudmi
 • takoj pomagajmo žrtvam

K ozaveščanju lahko prispevate tudi tako, da se vključite v kampanjo pobude Odpravimo trgovino z ljudmi. Pretrgajmo nevidno verigo. Celotno gradivo za kampanjo je brezplačno na voljo med spodnjimi viri.

THB campaign-1

Kako prepoznati znake, da bi bila lahko določena oseba žrtev trgovine z ljudmi:

 1. Ali osebo na poti v službo, iz službe ali ob vrnitvi z dejavnosti na prostem vedno nekdo spremlja?
 2. Lahko oseba prosto govori ali namesto nje govori nekdo drug?
 3. Imate občutek, da oseba nima stikov z družino, skupnostjo ali prijatelji?
 4. Ima oseba zelo malo oblačil?
 5. Ali oseba spi tam, kjer dela?
 6. Ali je oseba glede nastanitve in prevoza odvisna od nekoga drugega (delodajalca)? Se lahko oseba prosto giblje?
 7. Ali oseba živi v neprimernih, podstandardnih in prenatrpanih prostorih, npr. v zapuščenih ali industrijskih zgradbah?
 8. Ali oseba svoj zaslužek predaja nekomu drugemu?
 9. Kadar gre za otroka: ali se vam zdi, da je otroka strah in da se obnaša na način, ki ni primeren za otroka te starosti?
 10. Ali ima oseba svoje osebne dokumente in potne listine v svoji posesti?

Zgoraj navedeni znaki niso vedno prisotni pri vsakem primeru trgovine z ljudmi. Če kateri od naštetih znakov obstaja ali ne obstaja, to še ni dokaz za obstoj ali neobstoj kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.

2. FEBRUAR 2024
10 signs leaflet

Na koga se obrniti, če ste žrtev ali če odkrijete primer trgovine z ljudmi?

Ukrepi EU v boju proti trgovini z ljudmi

Več informacij o politiki in ukrepih EU na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Večjezični viri

Pomagajte pri ozaveščanju z uporabo gradiva za kampanjo.

Skupaj lahko odpravimo trgovino z ljudmi.

1. DECEMBER 2023
Digital kit