Prejsť na hlavný obsah
Migration and Home Affairs
27. marca 2024

Urobme koniec obchodovaniu s ľuďmi. Pretrhnime neviditeľnú reťaz

THB campaign banner

Urobme koniec obchodovaniu s ľuďmi

Cieľom tejto kampane je pomôcť skoncovať s obchodovaním s ľuďmi zvýšením informovanosti o tomto druhu trestnej činnosti, v dôsledku ktorej sú ľudia pozbavení svojich základných práv.

V roku 2022 bolo v EÚ zaregistrovaných viac ako 10 000 obetí obchodovania s ľuďmi. Mnohé prípady sa však zistiť nepodarí. V 37 % prípadov ide o občanov EÚ, ktorí sa stávajú obeťami rôznych foriem obchodovania s ľuďmi, ako je sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie a nútené žobranie.

Obchodovanie s ľuďmi je násilný trestný čin páchaný jednotlivcami alebo organizovanými zločineckými sieťami pôsobiacimi na medzinárodnej úrovni. Len samotné sexuálne vykorisťovanie môže obchodníkom s ľuďmi vyniesť až 14 miliárd EUR ročne.

Koniec obchodovania s ľuďmi je pre EÚ a jej partnerov prioritou. V boji proti obchodovaniu s ľuďmi môže byť rozhodujúci príspevok každého jednotlivca.

Pretrhnime neviditeľnú reťaz

Siete obchodovania s ľuďmi, obete a osoby, ktoré často nevedome využívajú služby týchto obetí, spája neviditeľný reťazec.

Prvým krokom k pretrhnutiu tohto reťazca je zvýšenie informovanosti – predovšetkým ide o predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi informovaním potenciálnych obetí a zviditeľňovaním obetí tohto trestného činu.

Je však toho viac, čo môžete urobiť aj vy:

 • rozpoznať znaky, že niekto môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi,
 • dávať si pozor na to, aby ste nevyužívali služby osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi,
 • nahlásiť podozrenie na obchodovanie s ľuďmi,
 • samotným obetiam poskytnúť okamžitú podporu.

Môžete tiež pomôcť zvýšiť informovanosť tak, že sa stanete súčasťou kampane „Urobme koniec obchodovaniu s ľuďmi. Pretrhnime neviditeľnú reťaz“. Všetky materiály kampane figurujú medzi zdrojmi uvedenými nižšie a možno ich bezplatne použiť.

THB campaign-1

Rozpoznajte znaky toho, že niekto môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi

 1. Má osoba vždy sprievod, keď odchádza do práce či von a keď sa vracia?
 2. Môže osoba hovoriť slobodne alebo komunikuje za ňu niekto iný?
 3. Vyzerá osoba tak, že nemá väzby s rodinou, komunitou či priateľmi?
 4. Má osoba veľmi málo vecí na oblečenie?
 5. Spáva osoba tam, kde pracuje?
 6. Je osoba závislá od niekoho iného (svojho zamestnávateľa), pokiaľ ide o ubytovanie a dopravu? Môže sa osoba slobodne pohybovať?
 7. Žije osoba na nevhodných, nevyhovujúcich a preplnených miestach, napr. v opustených či priemyselných budovách?
 8. Odovzdáva osoba svoje príjmy niekomu inému?
 9. Ak ide o dieťa: pôsobí dieťa zastrašene a nespráva sa ako iné deti v jeho veku?
 10. Má osoba pri sebe svoj doklad totožnosti a cestovný doklad?

Nie všetky uvedené ukazovatele sú prítomné v každom prípade obchodovania s ľuďmi a prítomnosť alebo absencia ktoréhokoľvek z týchto ukazovateľov nie je nevyhnutne dôkazom obchodovania s ľuďmi alebo jeho neexistencie.

2. FEBRUÁRA 2024
10 signs leaflet

Kam zavolať, ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi alebo o takomto prípade máte vedomosť

Opatrenia EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi

Viac informácií o politike a opatreniach EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Viacjazyčné zdroje

Použite materiály kampane a pomôžte zvýšiť informovanosť.

Spoločne môžeme urobiť koniec obchodovaniu s ľuďmi.

1. DECEMBRA 2023
Digital kit