Gå direkt till innehållet
Migration and Home Affairs
Nyhetsartikel26 oktober 2022Generaldirektoratet för migration och inrikes frågorLästid: 3 min

Den nya EU-lagen mot sexuella övergrepp – så kan den göra skillnad

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

EU arbetar med att ta fram åtgärder för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Den 3 augusti 2024 upphör den EU-lagstiftning som gör det möjligt för internetföretagen att fortsätta att frivilligt leta efter, anmäla och ta bort material med sexuella övergrepp mot barn på nätet.

För närvarande är internetföretagens tjänster inte alltid utformade med barnens säkerhet i åtanke, och många företag kontrollerar och anmäler inte material med sexuella övergrepp mot barn. Det beror på att det är frivilligt. För att effektivt motverka att internetföretagens plattformar används för att förgripa sig på barn behövs det tydliga regler. Därför vill EU göra det obligatoriskt för företagen att vidta förebyggande åtgärder och söka efter, anmäla och ta bort material med sexuella övergrepp mot barn. På så sätt kan polisen hitta fler bevis och se till att materialet tas bort snabbt.

Vem ska utföra kontrollerna?

Alla internetföretag ska kontrollera om det finns en stor risk för att sexuella övergrepp mot barn begås på deras plattformar. Med den föreslagna lagen kommer kontrollerna att följa strikta rättsliga steg.

Om risken anses vara hög ska företagen först minska risken för skada genom begränsningsåtgärder. De ska lämna in en riskbedömning till den samordnande myndigheten (t.ex. den nationella regeringen) så att det går att se om det finns en hög risk för övergrepp mot barn på deras plattformar. Om risken är tillräckligt hög ska den samordnande myndigheten utarbeta ett utkast till begäran om en spårningsorder. Det innebär att företaget måste ta fram en plan med åtgärder för att upptäcka sexuella övergrepp mot barn samtidigt som åtgärderna inte får inkräkta för mycket på användarnas privatliv.

Därefter ska företaget utarbeta en plan för att genomföra ordern, vilket innebär att det ska göra en konsekvensbedömning om dataskydd. Den ska gås igenom av både den nationella dataskyddsmyndigheten och en behörig myndighet. Slutligen ska en rättslig myndighet fatta beslut om spårningsordern. Beslutet ska ta hänsyn till hur nödvändig ordern är (risknivån för sexuella övergrepp mot barn på en viss plattform) och hur effektiva skyddsmekanismerna är för att se till att åtgärderna uppfyller EU:s standarder för skydd av privatlivet.

Hur upptäcks sexuella övergrepp mot barn?

Internetföretagen kommer själva att spåra övergrepp med hjälp av specialiserad teknik som EU-centrumet kan hjälpa dem att få tillgång till. Centrumet kommer också att bedöma eventuell framtida teknik och se till att den är säker att använda. Tekniken fungerar på samma sätt som när en narkotikahund känner igen olagliga substanser eller sprängämnen på lukten. I det här fallet känner tekniken igen särskilda hashtaggar och AI-indikatorer som är en indikation på att sexuella övergrepp mot barn förekommer.

Hur anmäls övergreppen?

För närvarande tas anmälningarna emot och kontrolleras av USA:s nationella centrum för försvunna och utnyttjade barn (en privat ideell organisation). Med den nya lagen inrättas ett nytt EU-centrum som ska sköta det arbetet. När internetföretag upptäcker otillbörligt material måste de rapportera det till EU-centrumet. Centrumet kommer att kontrollera rapporterna och filtrera bort allt lagligt material, så att endast bekräftade rapporter skickas vidare till polisen.

Vem beslutar vad som ska tas bort och hur snabbt?

För närvarande kan det ta lång tid att få innehåll borttaget och det beror ofta på bristande samarbetsvilja hos enskilda internetföretag. Om sådant innehåll inte tas bort frivilligt i framtiden kommer en rättslig myndighet att utfärda en avlägsnandeorder som innebär att företaget måste ta bort olagligt material inom 24 timmar.

Vad kan jag göra?

Lagen är ett viktigt steg mot att ytterligare skydda barn mot sexuella övergrepp. Den kommer att bidra till att skydda barn, stödja offer och rädda liv. Kravet på internetföretagen att aktivt söka efter, anmäla och ta bort innehåll har redan välkomnats av en rad barnrättsorganisationer. Stötta barnen – sprid information om hur den nya lagen kommer att göra skillnad

Översikt

Publiceringsdatum
26 oktober 2022
Upphovsman
Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor