Gå til hovedindholdet
Migration and Home Affairs
Nyhedsartikel26. oktober 2022Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender

Hvordan den nye EU-lovgivning til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn vil gøre en forskel

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

EU arbejder på foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Den 3. august 2024 udløber den EU-lovgivning, der giver tjenesteudbydere mulighed for fortsat frivilligt at opspore, indberette og fjerne materiale med seksuelt misbrug af børn online.

Som det er nu, bliver der ikke altid tænkt på børn, når tjenesterne udformes, og mange teknologivirksomheder tjekker ikke for materiale med seksuelt misbrug af børn, og de indberetter det ikke, når de finder det. Det er fordi beslutningen overlades til den enkelte virksomhed. For effektivt at forhindre misbrug af onlinetjenester med henblik på seksuelt misbrug af børn er der behov for klare regler. Derfor har EU tænkt sig at gøre forebyggelse, opsporing, indberetning og fjernelse obligatorisk. Det vil hjælpe politiet med at finde flere beviser på seksuelt misbrug af børn og sikre, at de hurtigt fjernes.

Hvem skal foretage kontrol?

Kort sagt skal enhver onlineudbyder foretage kontroller for at tjekke, om risikoen for seksuelt misbrug af børn er så høj, så der skal sættes ind. Med den foreslåede lov vil denne proces følge strenge retlige skridt.

Hvis risikoen er høj, skal teknologivirksomhederne først indføre tiltag for at mindske risikoen for skade. For at gøre dette skal de indsende en risikovurdering til den koordinerende myndighed (f.eks. regeringen i landet), så den kan kontrollere, om risikoen for misbrug af børn er høj i deres tjenester. Hvis risikoen er tilstrækkeligt høj, vil den koordinerende myndighed udarbejde en anmodning om et opsporingspåbud, som kræver, at virksomheden udarbejder en plan for indførelse af tiltag, der kan opspore seksuelt misbrug af børn, samtidig med at brugernes privatliv respekteres i videst muligt omfang.

Derefter skal teknologivirksomheden udarbejde en plan for gennemførelse af påbuddet, hvilket kræver, at de udfører en databeskyttelsesvurdering. Den skal både gennemgås af den nationale datatilsynsmyndighed og en kompetent myndighed. Til sidst vil en strafferetlig myndighed træffe afgørelse om opsporingspåbuddet. Afgørelsen skal tage hensyn til nødvendigheden af påbuddet (risikoniveauet for seksuelt misbrug af børn på en given platform) og effektiviteten af garantierne for at begrænse foranstaltningernes indgriben.

Hvordan opspores seksuelt misbrug af børn?

Teknologivirksomheder vil selv udføre opsporing ved hjælp af specialteknologi, som EU-centret kan hjælpe dem med at få adgang til. Centret vil også spille en rolle med hensyn til at vurdere fremtidig teknologi og sikre, at den er sikker at anvende. Teknologien fungerer på samme måde som en sporhund, der finder stoffer eller sprængstoffer ved at genkende en bestemt lugt. I dette tilfælde genkender teknologien særlige "hashes" og "AI-indikatorer" som tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

Hvordan indberettes det?

Lige nu modtager og kontrollerer USA's nationale center for forsvundne eller misbrugte børn (en privat nonprofitorganisation) rapporterne. Med den nye lov vil der blive oprettet et nyt EU-center, der skal gøre dette. Når teknologivirksomhederne finder materiale med misbrug, skal de indberette det til EU-centret. EU-centret vil kontrollere disse rapporter og filtrere lovligt materiale fra, så det kun er bekræftede rapporter, der bliver sendt videre til politiet.

Hvem afgør, hvad der skal fjernes og hvor hurtigt?

Lige nu kan det tage lang tid at få fjernet indhold, og det afhænger ofte af de enkelte teknologivirksomheders samarbejdsvillighed. Hvis et sådant indhold ikke fjernes frivilligt i fremtiden, vil en retslig myndighed udstede et påbud om fjernelse til teknologivirksomheden, så den skal fjerne ulovligt materiale inden for 24 timer.

Hvad kan jeg gøre?

Loven er et afgørende skridt i retning af yderligere beskyttelse af børn mod at blive seksuelt misbrugt. Den vil være med til at beskytte børn, støtte ofre og redde liv. Det obligatoriske krav til teknologivirksomhederne om aktivt at identificere, indberette og fjerne indhold er allerede blevet hilst velkommen af en række børnerettighedsorganisationer. Stå sammen med dem og spred budskabet om, hvordan den nye lovgivning vil gøre en forskel.

Detaljer

Publikationsdato
26. oktober 2022
Forfatter
Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender