Skip to main content
Migration and Home Affairs
Raksts par jaunumiem2022. gada 26. oktobrisMigrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts

Kādas pārmaiņas nesīs jaunais ES tiesību akts par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

Eiropas Savienība (ES) strādā pie pasākumiem, kuru mērķis ir novērst un apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem. No 2024. gada 3. augusta vairs nebūs spēkā ES regulējums, kas pakalpojumu sniedzējiem ļauj brīvprātīgi atklāt seksuālu vardarbība pret bērniem tiešsaistē, ziņot par šādiem gadījumiem un dzēst šādus materiālus.

Pašlaik pakalpojumu izstrādē ne vienmēr ir ņemta vērā bērnu drošība, un daudzi tehnoloģiju uzņēmumi nepārbauda, vai starp tā materiāliem ir tādi, kuros ietverta seksuāla vardarbība pret bērniem, vai arī par tiem neziņo, pat ja tādi ir atrasti. Tas ir tāpēc, ka lēmums ir atstāts katra uzņēmuma ziņā. Lai efektīvi vērstos pret tādu tiešsaistes pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kas notiek pret bērniem vērstas seksuālas vardarbības nolūkā, ir vajadzīgi skaidri noteikumi. ES ir iecerējusi, ka šādu gadījumu novēršana, atklāšana, ziņošana un materiālu dzēšana būs obligāta. Tas palīdzēs policijai atrast vairāk pierādījumu par seksuālu vardarbību pret bērniem un nodrošināt šādu materiālu ātru dzēšanu.

Kam jāveic pārbaudes?

Īsumā, visiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic pārbaudes, lai pārliecinātos, cik augsts ir pret bērniem vērstas seksuālas vardarbības risks viņu sistēmās. Ierosinātais tiesību akts nosaka, ka šajā procesā stingri jāievēro juridiski pasākumi.

Ja tiek konstatēts augsts risks, tehnoloģiju uzņēmumi vispirms ierobežo kaitējuma risku ar mazināšanas pasākumu palīdzību. Lai to izdarītu, viņiem ir jāiesniedz koordinējošajai iestādei (piemēram, valsts valdībai) riska novērtējums, lai pārbaudītu, vai to pakalpojumos ir būtisks risks saistībā ar vardarbību pret bērniem. Ja risks ir pietiekami augsts, koordinējošā iestāde sagatavos pieprasījumu atklāšanas rīkojumam, saskaņā ar kuru uzņēmumam ir jāsagatavo plāns tādu pasākumu veikšanai, ar kuriem tiek atklāta seksuāla vardarbība pret bērniem, vienlaikus, cik vien tas ir iespējams, ievērojot lietotāju tiesības uz privātumu.

Pēc tam tehnoloģiju uzņēmums izstrādās plānu rīkojuma īstenošanai, kas paredz, ka tam ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību. Tas ir jāpārskata gan valsts datu aizsardzības iestādei, gan kompetentajai iestādei. Visbeidzot, par atklāšanas rīkojumu lems tiesu iestāde. Pieņemot šo lēmumu, jāņem vērā tas, cik nepieciešams ir rīkojums (kāds konkrētajā platformā ir pret bērniem vērstas seksuālas vardarbības riska līmenis), un tas, cik efektīvi ir aizsardzības pasākumi, ar kuriem jāierobežo iespējamā materiālu izplatīšanās.

Kā tiek atklāta seksuāla vardarbība pret bērniem?

Tehnoloģiju uzņēmumi paši veiks atklāšanu, izmantojot specializētu tehnoloģiju, kuras pieejamību varētu atvieglot ES centrs. Centram būs arī uzdevums novērtēt visas nākotnes tehnoloģijas un nodrošināt to drošu lietošanu. Tehnoloģija darbojas tāpat kā meklētāji suņi, kad tie, atpazīstot konkrētu smaržu, identificē narkotikas vai sprāgstvielas. Šajā gadījumā tehnoloģija atpazīst konkrētus “jaukšanas vērtības” un “mākslīgā intelekta rādītājus”, lai identificētu pret bērniem vērstas seksuālas vardarbības gadījumus.

Kā par to tiek ziņots?

Pašlaik ziņojumus saņem un pārbauda Amerikas Savienoto Valstu Nacionālais bezvēsts pazudušo un izmantoto bērnu centrs (privāta bezpeļņas organizācija). Ar jauno tiesību aktu tiks izveidots jauns ES centrs, kas veiks šo uzdevumu. Ja tehnoloģiju uzņēmumi atradīs materiālu, kurā ietverta seksuāla vardarbība pret bērniem, tiem par to būs jāziņo ES centram. ES centrs pārbaudīs šos ziņojumus un izfiltrēs visus materiālus, kas nav nelikumīgi, tādējādi policijai tiks nodoti tikai apstiprināti ziņojumi.

Kas nosaka, kādi materiāli un cik ātri jāizņem?

Pagaidām satura dzēšana var būt ilgstošs process, un bieži vien tas ir atkarīgs no atsevišķu tehnoloģiju uzņēmumu labās gribas. Nākotnē, ja šāds saturs netiks izņemts brīvprātīgi, tiesu iestāde izdos nelikumīga satura izņemšanas rīkojumu, kas tehnoloģiju uzņēmumam būs jāizpilda 24 stundu laikā.

Kā man rīkoties?

Šis tiesību akts ir izšķirošs solis ceļā uz turpmāku bērnu aizsardzību pret seksuālās vardarbības draudiem. Tas palīdzēs aizsargāt bērnus, atbalstīt cietušos un glābt dzīvības. Vairākas bērnu tiesību organizācijas jau ir atzinīgi novērtējušas obligāto prasību tehnoloģiju uzņēmumiem aktīvi identificēt saturu, ziņot par to un dzēst to. Iestājieties par bērniem! Pastāstiet arī citiem, kādas pārmaiņas nesīs jaunais tiesību akts

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 26. oktobris
Autors
Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts