Направо към основното съдържание
Migration and Home Affairs
Новинарска статия26 Oктомври 2022 г.Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

Как новото законодателство на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца ще доведе до промяна

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

Европейският съюз (ЕС) работи по мерки за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца. На 3 август 2024 г. ще изтече срокът на действие на законодателството на ЕС, което позволява на доставчиците на услуги да продължат доброволното откриване, докладване и премахване на онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Понастоящем при разработването на услуги не винаги се взема предвид безопасността на децата, а много технологични фирми не проверяват за материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и не сигнализират, когато открият такива материали. Това се дължи на факта, че решението е оставено на отделната фирма. За да се противодейства ефективно на злоупотребата с онлайн услуги за целите на сексуално насилие над деца, са необходими ясни правила. Сега ЕС възнамерява да направи задължително предотвратяването, откриването, сигнализирането и премахването. Това ще помогне на полицията да намира повече доказателства за сексуално насилие над деца и да гарантира бързото премахване такива материали.

Кой трябва да извършва проверки?

Накратко, всеки онлайн доставчик ще извършва проверки, за да установи дали рискът от сексуално насилие над деца в рамките на неговите системи е достатъчно висок. Според предложеното законодателство при този процес ще се следват стриктни законови стъпки.

Ако бъде установен висок риск, технологичните компании първо ще предприемат мерки за намаляване на риска. За целта те трябва да представят оценка на риска пред координиращия орган (напр. националното правителство), за да може той да провери дали рискът от сексуално насилие над деца в рамките на услугите им е значителен. Ако рискът е достатъчно висок, координиращият орган изготвя искане за заповед за откриване, което означава, че компанията трябва да изготви план за въвеждане на мерки за откриване на случаите на сексуално насилие над деца, като същевременно се зачита във възможно най-голяма степен неприкосновеността на личния живот на потребителите.

След това технологичната фирма ще изготви план за изпълнение на заповедта, във връзка с което тя трябва да извърши оценка на въздействието върху защитата на данните. Оценката трябва да бъде разгледана както от националния орган за защита на данните, така и от компетентен орган. И накрая, съдебен орган ще вземе решение относно заповедта за откриване. При вземането на решението трябва да се отчетат необходимостта от заповедта (нивото на риск от сексуално насилие над деца на дадена платформа) и ефективността на гаранциите за ограничаване на инвазивността на мерките.

Как се открива сексуално насилие над деца?

Технологичните фирми сами ще извършват дейности за откриване, като използват специализирани технологии, достъпът до които може да бъде улеснен от Центъра на ЕС. Центърът също така ще играе роля при оценяването на всяка бъдеща технология и гарантирането, че тя е безопасна за използване. Технологиите действат по подобие на куче, което открива наркотици или взривни вещества, като разпознава конкретна миризма. В този случай технологиите разпознават конкретни „хешове“ и показатели въз основата на изкуствен интелект, за да идентифицират случаите на сексуално насилие над деца.

Как се сигнализира?

Понастоящем Националния център на Съединените щати за изчезнали и експлоатирани деца (частна организация с нестопанска цел) получава и проверява сигналите. С новия закон ще има нов център на ЕС за тази цел. Когато технологичните компании открият материали, съдържащи насилие над деца, те ще трябва да сигнализират за това на Центъра на ЕС. Центърът на ЕС ще проверява тези сигнали и ще филтрира всички материали, които не са незаконни, така че само потвърдените сигнали да достигат до полицията.

Кой определя какво трябва да бъде премахнато и колко бързо?

Понастоящем премахването на съдържание може да бъде продължителен процес и често зависи от готовността на отделните технологични фирми да предприемат действия. В бъдеще, ако такова съдържание не бъде премахнато доброволно, съдебен орган ще издава заповед за премахване на незаконните материали от страна на съответната технологична фирма в срок от 24 часа.

Какво мога да направя?

Законодателството е изключително важна стъпка към подобряване на защитата на децата от сексуално насилие. То ще помогне за защитата на децата, подкрепа на жертвите и спасяване на човешки живот. Задължителното изискване за технологичните фирми активно да идентифицират, докладват и премахват съдържание вече беше приветствано от редица организации за защита на правата на децата. Помогнете за защитата на децата — разпространете информацията за това как новото законодателство ще доведе до промяна

Данни

Дата на публикуване
26 Oктомври 2022 г.
Автор
Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“