Skip to main content
Migration and Home Affairs
Știre26 octombrie 2022Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne

Ce impact va avea noua legislație a UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

Uniunea Europeană (UE) lucrează la măsuri de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor. La 3 august 2024, va expira legislația UE care le permite furnizorilor de servicii să continue să detecteze și să raporteze în mod voluntar cazurile de abuz sexual online asupra copiilor și să elimine materialele care conțin astfel de abuzuri.

În prezent, serviciile nu sunt întotdeauna concepute pentru a ține seama de siguranța copiilor, iar multe companii din domeniul tehnologiei nu fac eforturi pentru a identifica materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și nici nu le raportează atunci când le găsesc. Acest lucru se întâmplă pentru că decizia este lăsată la latitudinea fiecărei companii. Pentru a aborda în mod eficace utilizarea abuzivă a serviciilor online în scopul comiterii de abuzuri sexuale asupra copiilor, sunt necesare norme clare. În prezent, UE intenționează să impună obligativitatea prevenirii, detectării, raportării și eliminării. Acest lucru va ajuta poliția să găsească mai multe dovezi de abuz sexual asupra copiilor și va garanta că dovezile respective sunt eliminate rapid din mediul online.

Cine trebuie să efectueze controale?

Pe scurt, orice furnizor online va efectua verificări pentru a vedea dacă în sistemele sale există un risc semnificativ de abuz sexual asupra copiilor. Prin propunerea legislativă, acest proces va urma etape juridice stricte.

Dacă se detectează un risc ridicat, companiile din domeniul tehnologiei vor reduce mai întâi riscul de prejudiciu prin atenuare. În acest scop, ele trebuie să trimită o evaluare a riscurilor către autoritatea de coordonare (de exemplu, guvernul național) care va stabili dacă există un risc semnificativ de abuz asupra copiilor în cadrul serviciilor lor. Dacă riscul este suficient de ridicat, autoritatea de coordonare va elabora o cerere de ordin de detectare, prin care companiei i se va cere să pregătească un plan de introducere a unor măsuri menite să detecteze abuzurile sexuale asupra copiilor, respectând în același timp, în cea mai mare măsură posibilă, viața privată a utilizatorilor.

După aceea, compania va crea un plan de punere în aplicare a ordinului, ceea ce presupune efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Planul trebuie revizuit atât de autoritatea națională pentru protecția datelor, cât și de o autoritate competentă. În cele din urmă, o autoritate judiciară va decide cu privire la ordinul de detectare. Decizia trebuie să țină seama de necesitatea ordinului (nivelul riscului de abuz sexual asupra copiilor pe o anumită platformă) și de eficacitatea garanțiilor pentru a limita caracterul invaziv al măsurilor.

Cum este detectat abuzul sexual asupra copiilor?

Companiile din domeniul tehnologiei vor efectua ele însele detectarea utilizând tehnologii specializate, accesul la acestea putând fi facilitat de Centrul UE. În plus, Centrul va avea un rol în evaluarea oricărei tehnologii viitoare și în garantarea faptului că aceasta este utilizată în condiții de siguranță. Tehnologia funcționează în același mod ca un câine polițist care identifică droguri sau explozivi prin recunoașterea unui miros specific. Tot astfel, tehnologia recunoaște un set de „hash-uri” și „indicatori ai IA” pentru a detecta cazurile de abuz sexual asupra copiilor.

Cum se raportează?

În prezent, Centrul național pentru copii dispăruți și exploatați din Statele Unite (o organizație privată non-profit) primește și verifică rapoartele. Odată cu noua legislație, se va crea un nou centru al UE care va face acest lucru. Atunci când detectează materiale care conțin abuzuri asupra copiilor, companiile din domeniul tehnologiei vor trebui să le raporteze Centrului UE. Acesta va verifica rapoartele și va filtra orice material care nu este ilegal, astfel încât doar cazurile confirmate să ajungă la poliție.

Cine definește ce trebuie eliminat și cât de repede?

În prezent, eliminarea conținutului poate fi un proces îndelungat și depinde adesea de disponibilitatea companiilor din domeniul tehnologiei. În viitor, în cazul în care un astfel de conținut nu este eliminat în mod voluntar, o autoritate judiciară va emite un ordin de eliminare prin care îi va cere companiei să elimine materialele ilegale în termen de 24 de ore.

Ce pot face eu?

Legislația reprezintă un pas esențial în direcția unei mai bune apărări a copiilor împotriva abuzului sexual. Ea va contribui la protejarea copiilor, la sprijinirea victimelor și la salvarea de vieți. Cerința obligatorie ca firmele din domeniul tehnologiei să identifice, să raporteze și să elimine în mod activ conținutul a fost deja salutată de o serie de organizații care luptă pentru drepturile copiilor. Oferiți-le sprijin – difuzați informații despre impactul pe care îl va avea noua legislație

Detalii

Data publicării
26 octombrie 2022
Autor
Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne