Skip to main content
Migration and Home Affairs
Nieuwsartikel26 oktober 2022Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken

Hoe nieuwe EU-wetgeving ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen een verschil maakt

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

De EU werkt aan maatregelen om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden. Op 3 augustus 2024 verloopt de EU-wetgeving die dienstverleners toestaat om onlinemateriaal van seksueel misbruik van kinderen vrijwillig op te sporen, te melden en te verwijderen.

Momenteel zijn diensten niet altijd zodanig opgezet dat de veiligheid van kinderen wordt beschermd. Veel technologiebedrijven controleren niet op materiaal van seksueel misbruik van kinderen en melden dit materiaal niet als zij het aantreffen. Elke individuele onderneming kan dat namelijk zelf beslissen. Om misbruik van onlinediensten voor seksueel misbruik van kinderen doeltreffend aan te pakken, zijn duidelijke regels nodig. De EU is nu van plan om preventie, opsporing, melding en verwijdering verplicht te stellen. Daardoor wordt het voor de politie gemakkelijker om seksueel misbruik van kinderen te bewijzen en ervoor te zorgen dat het materiaal snel van internet wordt verwijderd.

Wie moet controles uitvoeren?

Het komt erop neer dat onlineaanbieders moeten nagaan of het risico van seksueel misbruik van kinderen in hun systemen ernstig genoeg is om controle te rechtvaardigen. De voorgestelde verordening stelt daarvoor strikte juridische stappen op.

Als het risico groot blijkt te zijn, moeten technologiebedrijven er eerst naar streven het risico dat schade optreedt, te beperken. Dat houdt in dat zij een risicobeoordeling indienen bij de coördinerende instantie (bv. de nationale overheid), die dan nagaat of het risico van kindermisbruik bij het betrokken platform significant is. Als het risico ernstig genoeg is, zal de coördinerende instantie een verzoek om een opsporingsbevel opstellen, op grond waarvan de onderneming een plan moet opstellen voor maatregelen om seksueel misbruik van kinderen op te sporen. De privacy van de gebruikers moet daarbij zoveel mogelijk worden beschermd.

Daarna stelt het technologiebedrijf een plan op om het bevel uit te voeren. Een verplicht onderdeel van dat plan is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Een en ander moeten moet door zowel door de nationale gegevensbeschermingsautoriteit als een bevoegde autoriteit worden geëvalueerd. Tot slot beslist een rechterlijke instantie over het opsporingsbevel. Criteria bij die beslissing zijn de noodzaak van het bevel (de omvang van het risico van seksueel misbruik van kinderen op een bepaald platform) en de doeltreffendheid van de waarborgen tegen al te invasieve maatregelen.

Hoe wordt seksueel misbruik van kinderen opgespoord?

Technologiebedrijven moeten zelf misbruik opsporen met behulp van gespecialiseerde technologie. Het EU-centrum zou kunnen helpen die technologie toegankelijker te maken. Het EU-centrum zal ook een rol spelen bij het beoordelen van toekomstige technologieën en het waarborgen van een veilig gebruik ervan. De technologie werkt net zoals een snuffelhond, die drugs of explosieven opspoort door een bepaalde geur te herkennen. In dit geval herkent de technologie specifieke “hashes” en “AI-indicatoren” om gevallen van seksueel misbruik van kinderen vast te stellen.

Hoe wordt misbruik gemeld?

Momenteel worden meldingen ontvangen en gecontroleerd door het Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (een particuliere non-profitorganisatie). Met de nieuwe wetgeving wordt die taak overgenomen door een nieuw op te richten nieuw EU-centrum. Wanneer technologiebedrijven misbruikmateriaal vinden, moeten zij dit melden aan het EU-centrum. Het EU-centrum controleert meldingen en filtert al het niet-illegale materiaal eruit. Alleen bevestigde meldingen komen dus bij de politie terecht.

Wie bepaalt wat moet worden verwijderd en hoe snel?

Momenteel kan het verwijderen van inhoud een langdurig proces zijn, waarbij veel afhangt van de bereidheid van de individuele technologiebedrijven. Als misbruikmateriaal niet vrijwillig wordt verwijderd, zal een rechterlijke instantie in de toekomst een verwijderingsbevel uitvaardigen voor het technologiebedrijf, dat 24 uur krijgt om illegaal materiaal te verwijderen.

Wat kan ik doen?

De wetgeving is cruciaal om kinderen beter te beschermen tegen seksueel misbruik. De wetgeving helpt om kinderen te beschermen, slachtoffers te ondersteunen en levens te redden. De verplichting voor technologiebedrijven om inhoud actief op te sporen, te melden en te verwijderen is gunstig ontvangen door organisaties voor kinderrechten. Steun hen en vertel verder hoe de nieuwe wetgeving kinderen beter zal beschermen

Bijzonderheden

Datum publicatie
26 oktober 2022
Auteur
Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken