Mur għall-kontenut ewlieni
Migration and Home Affairs
16 Frar 2024

Waqqaf it-traffikar ta' bnedmin. Kisser il-katina inviżibbli

THB campaign banner

 

Waqqaf it-traffikar ta' bnedmin

Din il-kampanja għandha l-għan li tgħin biex jintemm it-traffikar tal-bnedmin billi tqajjem kuxjenza dwar dan it-tip ta’ reat, li jċaħħad lin-nies mid-drittijiet fundamentali tagħhom.

Bħala medja, 7,000 vittma tat-traffikar tal-bnedmin jiġu rreġistrati fl-UE kull sena. Iżda ħafna oħrajn ma jinstabux. Aktar minn 50% huma ċittadini tal-UE, li jisfaw vittmi ta’ forom differenti ta’ traffikar bħall-isfruttament sesswali, l-iisfruttament għax-xogħol, u t-tallaba furzati.

It-traffikar tal-bnedmin huwa reat vjolenti mwettaq minn individwi jew networks kriminali organizzati li qed joperaw internazzjonalment. Dan jista’ jiġġenera sa €14-il biljun fis-sena għat-traffikanti, għall-isfruttament sesswali biss.

It-tmiem tat-traffikar tal-bnedmin huwa prijorità għall-UE u s-sħab tagħha. Il-kontribut ta’ kull persuna jista’ jkun deċiżiv fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin.

Kisser il-katina inviżibbli

Tista’ tgħin ukoll biex tqajjem kuxjenza billi ssir parti mill-kampanja “Intemmu t-traffikar tal-bnedmin. Inkissru l-katina inviżibbli. Il-materjali kollha tal-kampanja huma liberi li jintużaw u jistgħu jinstabu fir-riżorsi ta’ hawn taħt.

Jekk tissuspetta każ jew int vittma ta’ traffikar tal-bnedmin

Azzjonijiet tal-UE kontra t-traffikar tal-bnedmin

Skopri aktar dwar il-politika u l-azzjonijiet tal-UE għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin.

Riżorsi

Uża l-materjal tal-kampanja u għin biex titqajjem kuxjenza.

Flimkien nistgħu ntemmu t-traffikar tal-bnedmin.

1 DIĊEMBRU 2023
Digital kit
Malti
(22.95 MB - ZIP)
Iddawnlowdja