Skip to main content
Migration and Home Affairs

EU-lagstiftningen mot sexuella övergrepp mot barn

Stoppa den växande vågen av sexuella övergrepp mot barn

Sexuella övergrepp mot barn är ett stort problem som bara ökar. Förövarna använder allt oftare internet för att kommunicera med varandra, dela material och ta kontakt med barn. De fotograferar och filmar sina övergrepp och delar materialet på internet. De använder webbkameror, mobiltelefoner, sociala medier eller andra plattformar för att tvinga eller utpressa barn att utföra sexuella handlingar.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Foton och filmer av barn som utsätts för sexuella övergrepp delas på nätet i en enorm omfattning. Under 2021 anmälde internetföretagen 85 miljoner sådana bilder och filmer.

Vetskapen om att det finns så hemska bilder av mig som hundratals människor tittar på och gör onämnbara saker till är outhärdlig.

Sexualbrottsöverlevare, Nederländerna

Övergrepp och exploatering är globala brott. Bilder på övergrepp som begås i ett land kan spridas och ses i hela världen. Offren ger sig sällan till känna. Övergreppen begås ofta av en person som barnet känner och litar på och ofta i barnets eget hem.

Det tog lång tid innan jag hittade en terapeut som inte genast avfärdade mig som lögnare. Avfärda inte allt som en lögn bara för att det är för hemskt att tro på.

Sexualbrottsöverlevare, Sverige

I många fall avslöjas övergreppen först när de upptäcks på nätet. Internetföretagen spelar en viktig roll för att anmäla sexuella övergrepp mot barn på nätet. Tyvärr är det nuvarande systemet med frivillig rapportering inte tillräckligt effektivt. I nuläget kommer hela 95 procent av alla anmälningar från ett enda företag (Meta). Som samhälle måste vi göra det obligatoriskt för alla internetföretag i EU att hitta och anmäla sexuella övergrepp mot barn på nätet till myndigheterna.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

För att ta itu med detta globala problem har EU föreslagit lagstiftning som ska hjälpa oss att hitta, rapportera och förebygga fall av sexuella övergrepp mot barn på nätet och hjälpa de barn som utsätts. Vi är alla ansvariga för att skydda våra barn från sexuella förövare.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Över 90 barnrättsorganisationer har undertecknat ett öppet brev till stöd för EU:s lagförslag om att skydda barn från sexuella övergrepp. I brevet kallas förslaget en ”historisk lag i rättan tid, inte bara för Europa utan för hela världen”. Lagförslaget stöds av flera stora europeiska och internationella organisationer som arbetar för barns trygghet och säkerhet. Det handlar bland annat om Missing Children Europe, Eurochild, tyska barnfonden, Ecpat International och Thorn.

Nya EU-regler mot sexuella övergrepp mot barn

Kommissionen föreslår ny EU-lagstiftning som ska hjälpa EU-länderna att

  • hitta och anmäla sexuella övergrepp mot barn på nätet
  • förebygga sexuella övergrepp mot barn
  • hjälpa dem som utsätts.

Lagstiftningen ska göra det obligatoriskt för internetföretagen att anmäla sexuella övergrepp mot barn som begås på deras plattformar och underrätta myndigheterna så att förövarna kan ställas inför rätta. Företagen måste också rapportera gromning, som innebär att förövarna bygger upp en relation med barnen, skapar känslomässiga band och vinner deras förtroende så att de lättare kan manipulera och utnyttja dem.

Frågor och svar om den föreslagna EU-lagstiftningen

Vad händer om lagstiftningen inte antas?

Den 3 augusti 2024 upphör den EU-lagstiftning som gör det möjligt för internetföretagen att fortsätta att frivilligt hitta, anmäla och ta bort material med sexuella övergrepp mot barn på nätet. I så fall kommer internetföretagen inte längre att kunna upptäcka, anmäla och ta bort olagligt innehåll i sina kommunikationstjänster, som i dag är det vanligaste sättet att sprida material med sexuella övergrepp mot barn och groma dem – 80 procent av anmälningarna förra året gällde elektronisk kommunikation. Då blir det lättare för förövarna att begå sexuella övergrepp mot barn och undkomma straff.
Om den nya lagen införs blir internetföretagen skyldiga att skydda barnen. Låt oss hoppas att lagen antas före den 3 augusti 2024!

Läs mer om vad lagstiftningen går ut på

Upptäckt, anmälan och borttagning

Den föreslagna EU-lagstiftningen fastställer internetföretagens ansvar när det gäller att hitta och rapportera material med sexuella övergrepp mot barn och fall av gromning på de digitala platser där de verkar.

Förebyggande insatser

För att skydda barnen måste vi göra allt vi kan för att förebygga sexuella övergrepp. Regeringar och företag i och utanför EU måste samarbeta effektivt för att förbättra det förebyggande arbetet.

EU-centrum som ska förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

För att skydda barn i EU och övriga världen föreslår kommissionen att det inrättas ett EU-centrum som ska förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn och stödja offren. Centrumet ska

  • samordna åtgärderna mot sexuella övergrepp mot barn när det gäller upptäckt, anmälan, förebyggande insatser och hjälp till brottsoffren
  • hjälpa EU-länderna med sakkunskap om förebyggande åtgärder och stöd till brottsoffren
  • stödja brottsbekämpande myndigheter så att de kan följa upp anmälningar och rädda barn
  • ta fram indikatorer för företagen så att de lättare kan hitta och anmäla sexuella övergrepp
  • samarbeta med partner utanför EU, bland annat liknande centrum i USA, Kanada och Australien.

Centrumet ska samarbeta med företag, forskningsinstitut och brottsbekämpande myndigheter, hjälpa dem att utbyta information och bästa praxis och bidra till tillsyn, öppenhet och ansvarsskyldighet.

Läs mer om EU-centrumet

Nyheter om arbetet mot sexuella övergrepp mot barn

  • Nyhetsartikel

Så räddades 140 barn av en anmälan om sexuella övergrepp

En anmälan från ett internetföretag ledde nyligen till att 46 pedofiler kunde gripas i Nya Zeeland och att man kunde identifiera över 100 misstänkta i hela EU. Det innebar att över 140 barn runt om i världen kunde räddas från sexuella övergrepp.

  • Nyhetsartikel

Den nya EU-lagen mot sexuella övergrepp – så kan den göra skillnad

EU arbetar med att ta fram åtgärder för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Den 3 augusti 2024 upphör den EU-lagstiftning som gör det möjligt för internetföretagen att fortsätta att frivilligt leta efter, anmäla och ta bort material med sexuella övergrepp mot barn på nätet.