Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Migration and Home Affairs

Wetgeving ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

De toename van seksueel kindermisbruik stoppen

Seksueel misbruik van kinderen is een reëel en toenemend gevaar. Steeds vaker gebruiken daders internet om met elkaar te communiceren, beelden te delen en kinderen te bereiken. Daders maken vaak foto’s en video’s van het misbruik dat zij in de echte wereld plegen en delen deze via internet. Zij gebruiken webcams, mobiele telefoons, sociale media of andere onlineplatforms om kinderen te dwingen of te chanteren tot ongepaste en illegale seksuele handelingen.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Foto’s en video’s van kinderen die seksueel worden misbruikt, worden op grote schaal online gedeeld. In 2021 meldden internetbedrijven 85 miljoen van dergelijke foto’s en video’s.

Te weten dat er zulke afschuwelijke beelden van mij zijn en dat honderden mensen daarnaar kijken en wie weet wat doen, is ondraaglijk.

Overlevende van seksueel kindermisbruik, Nederland

Misbruik en uitbuiting kennen geen grenzen. Beelden van misdrijven die in één land zijn gepleegd, worden verspreid en over de hele wereld bekeken. Slachtoffers durven zelden hun verhaal te doen. Misbruik wordt vaak gepleegd door een persoon in wie het kind vertrouwen heeft, vaak bij het kind thuis.

Het duurde lang voordat er een therapeut was die mij niet meteen een leugenaar noemde. Doe niet alles af als onwaar, alleen omdat het zo akelig is dat het moeilijk te geloven is.

Overlevende van seksueel kindermisbruik, Zweden

In veel gevallen komt het misbruik pas aan het licht wanneer de daders online worden opgespoord. Aanbieders van onlinediensten spelen een essentiële rol bij het melden van online seksueel kindermisbruik. Helaas werkt het huidige systeem van vrijwillige melding niet goed genoeg. Momenteel is 95% van alle meldingen afkomstig van één enkele aanbieder (Meta). Als samenleving moeten we het voor alle technologiebedrijven in Europa verplicht stellen om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen en aan de autoriteiten te melden.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Om dit wereldwijde probleem aan te pakken, heeft de EU wetgeving voorgesteld die ons zal helpen gevallen van online seksueel misbruik van kinderen te vinden, te melden en te voorkomen en slachtoffers te ondersteunen. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de bescherming van onze kinderen tegen kinderlokkers.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Meer dan 90 kinderrechtenorganisaties hebben een open brief ondertekend ter ondersteuning van het wetsvoorstel van de EU ter bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik. In de brief wordt de nieuwe wetgeving “tijdig en historisch, niet alleen voor Europa, maar ook voor de wereld” genoemd. De wetgeving wordt gesteund door grote Europese en internationale organisaties die zich inzetten voor de veiligheid van kinderen. Het gaat onder meer om Missing Children Europe, Eurochild, het Duitse kinderfonds, ECPAT International, Thorn, enz.

Nieuwe EU-regels tegen seksueel misbruik van kinderen

De Commissie stelt nieuwe EU-wetgeving voor om de EU-landen te helpen:

  • online seksueel misbruik van kinderen op te sporen en te melden
  • seksueel misbruik van kinderen te voorkomen
  • slachtoffers te ondersteunen

Deze wetgeving verplicht aanbieders van onlinediensten om seksueel misbruik van kinderen op hun platforms te melden en de autoriteiten te waarschuwen, zodat daders voor de rechter kunnen worden gebracht. Aanbieders zullen ook verplicht zijn gevallen van grooming te melden, dit is een praktijk waarbij kinderlokkers een relatie, vertrouwen en een emotionele band met kinderen opbouwen, zodat zij hen kunnen manipuleren, uitbuiten en misbruiken.

Veelgestelde vragen over de voorgestelde wetgeving

Wat gebeurt er als deze wetgeving niet wordt goedgekeurd?

Hieronder leest u wat we met deze wetgeving willen bereiken

Opsporen, melden en verwijderen

De voorgestelde EU-wetgeving heeft tot doel de verantwoordelijkheden van aanbieders van onlinediensten te definiëren als het gaat om het vinden en melden van seksueel misbruik en grooming van kinderen in de digitale ruimten die zij exploiteren.

Preventie

Preventie van seksueel misbruik van kinderen is essentieel om kinderen te beschermen. Overheden en bedrijven in de hele EU en daarbuiten moeten efficiënt samenwerken om de preventie te verbeteren.

EU-centrum ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Om kinderen in Europa en de rest van de wereld te beschermen, stelt de Commissie voor een Europees centrum op te richten om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden en slachtoffers te ondersteunen. Het centrum zal:

  • acties ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen coördineren: van opsporing en melding tot preventie en bijstand aan slachtoffers
  • de EU-landen expertise op het gebied van preventie en slachtofferhulp bieden
  • de rechtshandhavingsinstanties ondersteunen om meldingen op te volgen en kinderen te redden
  • bedrijven voorzien van indicatoren om online seksueel misbruik van kinderen te vinden en te melden
  • nauw samenwerken met partners buiten de EU, waaronder soortgelijke centra in de VS, Canada en Australië

Het centrum zal samenwerken met bedrijven, onderzoeksinstellingen en rechtshandhavingsinstanties om hen te helpen informatie en beste praktijken uit te wisselen en zal daarbij zorgen voor toezicht, transparantie en toepassing van de verantwoordingsplicht.

Meer over het Europees centrum

Nieuws over de preventie van seksueel misbruik van kinderen

  • Nieuwsartikel

140 kinderen gered door melding van seksueel misbruik

Als gevolg van een melding afkomstig van een online dienstverlener zijn onlangs in Nieuw-Zeeland 46 kindermisbruikers gearresteerd en meer dan honderd verdachten in de EU geïdentificeerd. Seksueel misbruik van meer dan 140 kinderen is daardoor voorkomen.

  • Nieuwsartikel

Kinderbeschermingsorganisaties overal ter wereld pleiten voor “historische” wetgeving ter bescherming van jongeren

Wereldwijd wordt steeds vaker kindermisbruik gemeld. Daarom hebben meer dan zeventig kinderrechtenorganisaties een open brief ondertekend ter ondersteuning van de wetgeving die de EU heeft voorgesteld om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Volgens de brief was het hoog tijd dat deze wetgeving er komt, niet alleen voor Europa, maar voor de hele wereld.