Siirry pääsisältöön
Migration and Home Affairs

EU-asetus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunnasta

Tavoitteena pysäyttää yhä yleistyvä väkivalta

Lasten riski joutua seksuaaliväkivallan uhreiksi kasvaa koko ajan. Väkivallantekijät hyödyntävät yhä enemmän internetiä, jonka kautta he viestivät keskenään, jakavat aineistoa ja ottavat yhteyttä lapsiin. Tekoja tallennetaan usein valokuviin ja videoille, joita jaetaan verkossa. Nettikameroiden, kännyköiden, sosiaalisen median ja muiden verkkoalustojen avulla lapsia pakotetaan tai kiristetään sopimattomiin ja laittomiin seksuaalisiin tekoihin.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Kuvia ja videoita lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta jaetaan verkossa valtavasti. Vuonna 2021 internetpalvelut ilmoittivat viranomaisille 85 miljoonasta tallenteesta.

En kestä ajatella, että netissä kiertää minusta niitä inhottavia kuvia ja että sadat ihmiset katsovat niitä ja tekevät niillä ties mitä.

Seksuaaliväkivallan lapsiuhri, Alankomaat

Väkivalta ja riisto eivät tunne rajoja. Kuvat rikoksista leviävät maasta toiseen, ja niitä katsotaan joka puolella maailmaa. Uhrit tulevat julkisuuteen vain harvoin. Väkivallantekijä kuuluu usein lapsen lähipiiriin ja saattaa tehdä rikoksensa lapsen kotona.

Kesti pitkään, ennen kuin löysin terapeutin, joka ei leimannut minua suoralta kädeltä valehtelijaksi. Älä sulje korviasi, jos toinen kertoo jotakin niin järkyttävää, ettei sitä voi uskoa todeksi.

Seksuaaliväkivallan lapsiuhri, Ruotsi

Monissa tapauksissa väärinkäytökset tulevat ilmi vasta, kun ne havaitaan verkossa. On tärkeää, että verkkoalustat ilmoittavat viranomaisille lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Nykyinen vapaaehtoisuuteen perustuva ilmoitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole riittävän tehokas, sillä ilmiannoista 95 prosenttia on peräisin yhdeltä ja samalta palveluntarjoajalta (Meta). Kaikki EU:ssa toimivat teknologiayritykset pitäisikin velvoittaa etsimään verkosta merkkejä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja ilmoittamaan havainnoistaan viranomaisille.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Jotta tämä maailmanlaajuinen ongelma saataisiin kuriin, EU on ehdottanut lainsäädäntöä, jolla voitaisiin helpottaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan havaitsemista verkossa, tapausten ehkäisyä ja ilmiantamista sekä lapsiuhrien auttamista. Lasten turvallisuus on meidän kaikkien vastuulla.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Yli 90 lasten oikeuksia ajavaa järjestöä on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa ne ilmaisevat tukensa EU:n säädösehdotukselle lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä. Kirjeen mukaan säädös on ajankohtainen ja historiallisesti merkittävä paitsi Euroopalle myös muulle maailmalle. Säädöstä tukevat monet keskeiset lasten turvallisuutta edistävät eurooppalaiset ja kansainväliset organisaatiot, mm. Missing Children Europe, Eurochild, Deutsches Kinderhilfswerk, ECPAT International ja Thorn.

Uudet lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastaiset EU-säännöt

Komissio ehdottaa uutta EU-lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on auttaa EU-maita

  • havaitsemaan lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa ja helpottamaan tekijöiden ilmiantamista viranomaisille
  • ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa
  • tukemaan uhreja.

Ehdotetussa EU-asetuksessa palveluntarjoajat velvoitetaan ilmoittamaan verkkoalustoillaan havaitusta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta viranomaisille, jotta tekijät saadaan edesvastuuseen. Samaten on ilmoitettava ns. grooming-tapauksista, joissa lapsia houkutellaan seksuaalisiin tarkoituksiin. Nämä tekijät pyrkivät luomaan lapseen luottamuksellisen tunnesiteen, joka mahdollistaa manipuloinnin ja kaltoinkohtelun.

Lisätietoa EU:n säädösehdotuksesta: Usein kysyttyä

Mitä tapahtuu, jos lainsäädäntöä ei hyväksytä?

Tutustu lainsäädännön tavoitteisiin

CSA campaign - detection

Havainnointi, ilmiannot ja aineiston poisto

EU:n säädösehdotuksessa määritellään palveluntarjoajien velvoitteet: niiden pitää järjestelmällisesti etsiä lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan ja houkutteluun liittyviä aineistoja ja tapauksia ylläpitämiltään alustoilta ja ilmoittaa niistä viranomaisille.

CSA campaign - prevention

Ennaltaehkäisy

Seksuaalisen väkivallan ehkäisy on keskeinen edellytys lasten turvallisuudelle. EU:ssa ja sen ulkopuolella tarvitaan viranomaisten ja yritysten yhteistyötä ennaltaehkäisyn tehostamiseksi.

CSA campaign - support

Tuki uhreille

Uusien sääntöjen tavoitteena on suojella ja tukea uhreja sekä parantaa heidän asemaansa.

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskus

Uudella asetuksella on määrä perustaa EU-keskus, joka edistää lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntaa ja uhrien tukitoimia. Keskuksen tehtävänä on

  • koordinoida lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntatoimia, joilla edistetään tekojen ehkäisemistä, havaitsemista, niistä ilmoittamista ja uhrien auttamista
  • tarjota EU-maille ennaltaehkäisyyn ja uhrien tukeen liittyvää asiantuntija-apua
  • tukea lainvalvontaviranomaisia niille ilmoitettujen tapausten käsittelyssä ja lasten suojelussa
  • tarjota verkkopalveluyrityksille indikaattoreita, joiden avulla ne voivat havaita lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan alustoillaan
  • tehdä tiivistä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa, joihin kuuluvat muun muassa vastaavat keskukset Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Keskuksen on määrä tehdä yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa, edistää tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä varmistaa valvonta, vastuuvelvollisuus ja menettelyjen läpinäkyvyys.

Komissio on laatinut ehdotuksen EU-keskuksen, Europolin ja kansallisten koordinointiviranomaisten yhteistyömallista.

Lisätietoa: Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskus

Asiakirjoja