Mur għall-kontenut ewlieni
Migration and Home Affairs

L-għan tagħna huwa li nipproteġu, nappoġġjaw u nagħtu s-setgħa lill-vittmi.

L-abbuż sesswali tat-tfal jista’ jħalli trawmi tul il-ħajja tal-vittmi. Jekk it-tfal jirċievu l-għajnuna t-tajba fil-ħin it-tajjeb, jistgħu jkomplu jirnexxu f’ħajjithom. Hu għalhekk li l-leġiżlazzjoni tisħaq fuq appoġġ f’waqtu u adegwat. L-appoġġ lill-vittmi se jkun ukoll kompitu ewlieni taċ-ċentru propost tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal.

Iċ-ċentru se jlaqqa’ flimkien esperti biex jitgħallmu minn xulxin x’jaħdem u x’ma jaħdimx biex jiġu appoġġjati l-vittmi. Iċ-ċentru se jwettaq riċerka biex tappoġġja politika bbażata fuq l-evidenza dwar l-għajnuna u l-appoġġ lill-vittmi.

Iċ-ċentru tal-UE se jgħin ukoll lill-vittmi biex ineħħu immaġnijiet u videos tal-abbuż tagħhom mill-Internet. Ir-ritratti u l-videos xorta jistgħu jkunu online snin wara li jintemm l-abbuż. Dan iżid mat-trawma tal-vittmi u jinvadi l-privatezza tagħhom. Iċ-ċentru se jfittex materjali online b’mod proattiv u jinnotifika lill-kumpaniji biex ineħħuhom.

Iċ-ċentru tal-UE se jistabbilixxi pjattaforma online fejn il-vittmi jistgħu jsibu appoġġ li jista’ jkun disponibbli fejn jgħixu jew online.

Tgħallem aktar dwar iċ-ċentru tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal.