Skip to main content
Migration and Home Affairs

Definition(s)

The preference given by an EU Member State to workers who are nationals of other EU Member States over workers who are nationals of third countries in regard to access to their labour market.

Source(s)

Derived by EMN from Act of Accession 2005 (Annexes VI, Art. 14 and VII, Art. 14 to Art. 20 of the Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republics of Bulgaria and Romania to the European Union)

Translations

 • BG: преференции на ЕС
 • CS: zásada upřednostňování pracovníků ze zemí EU
 • DE: Unionspräferenz
 • EL: Ενωσιακή προτίμηση
 • EN: union preference
 • ES: Preferencia de la Unión Europea
 • ET: liidu eelistamine
 • FI: unionin etuuskohtelu
 • FR: préférence de l'Union
 • GA: tús áite do shaoránaigh de chuid an Aontais
 • HR: prednost Unije
 • HU: uniós preferencia
 • IT: preferenza comunitaria
 • LT: bendrijos pirmumo principas
 • LV: Savienības priekšrocības princips
 • MT: Bi preferenza għall-Unjoni
 • NL: Unie preferentie
 • PL: preferencja unijna
 • PT: preferência da União Europeia
 • RO: preferință pentru Uniune
 • SK: zásada uprednostňovania občanov Únie / únijná preferencia
 • SL: prednostna obravnava državljanov Unije
 • SV: unionsföreträde
 • NO: fortrinn for borgere av EU/EFTA-land (b); fortrinn for borgarar av EU/EFTA-land (n)
 • KA: ევროკავშირის პრეფერენცია
 • UK: преференції ЄС
 • HY: Եվրոպական Միության նախընտրություն

Synonym(s)

 • Community preference

Narrower Term(s)

Note(s)

Before the entry into force of the Lisbon Treaty, the term ‘community preference’ was the preferred term to use.