Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Migration and Home Affairs

Definition(s)

Shortage of labour of a particular type in a particular labour market which may be said to exist when the number of vacancies has been (or is expected to be) above a level considered to represent 'normal' turnover at the prevailing wages and working conditions for an extended period.

Source(s)

Derived by EMN from sources quoted in 'Collecting statistics on imbalances in the demand for labour', Statistical Journal of the United Nations ECE,16 (1999). Pp 105 - 121.

Translations

 • BG: недостиг на работна сила
 • CS: nedostatek pracovních sil
 • DE: Arbeitskräftemangel
 • EL: έλλειψη εργατικού δυναμικού
 • EN: labour shortage
 • ES: Escacez de la mano de obra
 • ET: tööjõupuudus
 • FI: työvoimapula
 • FR: pénurie de main d'œuvre
 • GA: ganntanas lucht saothair
 • HU: munkaerőhiány
 • IT: carenza di forza lavoro
 • LT: darbo jėgos trūkumas
 • LV: darbaspēka trūkums
 • MT: Nuqqas ta' ħaddiema
 • NL: tekort aan arbeidskrachten
 • PL: niedobór siły roboczej
 • PT: falta de mão-de-obra
 • RO: deficit de forță de muncă
 • SK: nedostatok pracovnej sily / nedostatková profesia
 • SL: pomanjkanje delavcev / pomanjkanje delovne sile
 • SV: arbetskraftsbrist
 • NO: mangel på arbeidskraft
 • KA: სამუშაო ძალის ნაკლებობა
 • UK: нестача робочої сили

Synonym(s)

 • skills shortage

Note(s)

There is no recognised international definition of the term, although it is frequently used by employment agencies (public and private) as well as by economic and labour market research and policy discussions.