Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs
Конференции и срещи на високо равнище

Webinar (in German): The transnational dimensions of violent right-wing extremism – Lessons (to be) learned for P/CVE practitioners

  • radicalisation

Практическа информация

Кога
Езици
English

Описание