Skip to main content
Migration and Home Affairs

Законодателство за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

Обръщане на нарастващата вълна от сексуално насилие над деца

Сексуалното насилие над деца е реална и нарастваща опасност. Все по-често насилниците използват интернет, за да общуват помежду си, да споделят материали и да установяват контакт с деца. Те правят снимки и видеоматериали за насилието, извършвано от тях в реалния живот, и ги споделят чрез интернет. Насилниците използват уеб камери, мобилни телефони, социални медии или други онлайн платформи, за да принуждават или изнудват деца да извършват незаконни сексуални действия.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Снимки и видеоматериали на деца, подложени на сексуално насилие, се споделят онлайн в огромен мащаб. През 2021 г. интернет компании са съобщили за 85 милиона такива снимки и видеоматериали.

За мен е непоносимо да знам, че има толкова ужасни мои изображения, гледани от стотици хора, които правят незнайно какво.

Дете, преживяло сексуално насилие, Нидерландия

Насилието и експлоатацията не познават граници. Изображения на престъпления, извършени в една държава, се разпространяват и гледат по целия свят. Жертвите рядко съобщават за насилието. Насилието често се извършва от лице от най-близкото обкръжение на детето, често в собствения му дом.

Мина много време, преди да попадна на терапевт, който да не ме обяви директно за лъжец. Не отхвърляйте като невярно нещо само защото е твърде ужасно да го повярвате.

Дете, преживяло сексуално насилие, Швеция

В много случаи насилието излиза наяве едва когато действията на извършителите бъдат разкрити онлайн. Доставчиците на онлайн услуги играят важна роля при подаването на сигнали за сексуално насилие над деца онлайн. За съжаление настоящата система за доброволно подаване на сигнали не е достатъчно ефективна. Общо 95 % от всички сигнали в момента идват от един-единствен доставчик на услуги (Meta). Като общество трябва да задължим всички технологични дружества в Европа да разкриват и подават сигнали за случаи на сексуално насилие над деца онлайн пред компетентните органи.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

За да се справи с този глобален проблем, ЕС предложи законодателство, което ще ни помогне да откриваме, докладваме и предотвратяваме случаите на сексуално насилие над деца онлайн и да оказваме подкрепа на жертвите. Всички ние сме отговорни да пазим децата си от сексуални хищници.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Над 90 организации за защита на правата на детето подписаха отворено писмо в подкрепа на предложеното законодателство на ЕС за защита на децата от сексуално насилие. В писмото законодателството е наречено „навременно и историческо, не само за Европа, но и за света“. Законодателството се подкрепя от големи европейски и международни организации, които работят за подобряване на безопасността и сигурността на децата. Сред тях са Missing Children Europe, Eurochild, Deutsches Kinderhilfswerk, ECPAT International, Thorn и много други.

Нови правила на ЕС срещу сексуалното насилие над деца

Комисията предлага ново законодателство на ЕС, което има за цел да помогне на страните от Съюза да:

  • откриват и докладват случаи на сексуално насилие над деца онлайн
  • предотвратяват сексуалното насилие над деца
  • оказват подкрепа на жертвите

Това законодателство задължава доставчиците на услуги да следят за случаи на сексуално насилие над деца на своите онлайн платформи и да подават сигнали до органите, така че насилниците да могат да бъдат съдени. От доставчиците също така ще се изисква да съобщават за случаи на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба — практика, при която сексуалните хищници изграждат отношения, доверие и емоционална връзка с децата, за да могат да ги манипулират, експлоатират и злоупотребяват с тях.

За да научите повече за предложеното законодателство, вижте често задаваните въпроси

Какво ще стане, ако това законодателство не бъде одобрено?

Разгледайте темите по-долу, за да научите повече за това какви са целите на това законодателство

CSA campaign - detection

Откриване, докладване и премахване

Предложеното законодателство на ЕС има за цел да се определят отговорностите на доставчиците по отношение на откриването и докладването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и случаи на сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба в цифровите пространства, управлявани от доставчиците.

CSA campaign - prevention

Предотвратяване

Предотвратяването на сексуалното насилие над деца е от съществено значение за безопасността на децата. Правителствата и компаниите в целия ЕС и извън него трябва да си сътрудничат ефективно за подобряване на превенцията.

CSA campaign - support

Подкрепа за жертвите

Нашата цел е да защитаваме и подкрепяме жертвите и да им осигуряваме възможности за действие.

Център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

За да бъдат защитени децата в Европа и по света, Комисията предлага да се създаде европейски център за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца и за подкрепа на жертвите. Центърът ще:

  • координира действията за борба със сексуалното насилие над деца, като се започне от откриването и докладването и се стигне до превенцията и оказването на помощ на жертвите
  • предоставя на държавите от ЕС експертен опит в областта на превенцията и подкрепата за жертвите
  • подкрепя правоприлагащите органи да предприемат действия във връзка със сигнали и да спасяват деца
  • предоставя на компаниите показатели за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн
  • работи в тясно сътрудничество с партньори извън ЕС, включително подобни центрове в САЩ, Канада и Австралия

Центърът ще работи с дружества, научноизследователски институти и правоприлагащи органи, за да им помага да обменят информация и добри практики, като осигурява надзор, прозрачност и отчетност.

Комисията изготви подробен анализ на начина, по който ще се осъществява координацията между центъра, Европол и координиращите органи.

Прочетете повече за европейския център

Документи по темата