Skip to main content
Migration and Home Affairs

Mūsu mērķis ir aizsargāt, atbalstīt un dot iespējas upuriem.

Seksuāla vardarbība pret bērniem var upuriem radīt traumas, kas ilgst visu mūžu. Ja bērns saņem attiecīgu palīdzību īstajā brīdī, viņš var turpināt labi attīstīties. Tāpēc tiesību normas uzsver laicīgi sniegtu pienācīgu atbalstu. Atbalsts upuriem būs arī svarīgs uzdevums, kas izvirzīts ierosinātajam ES centram seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai.

Pateicoties šim centram, eksperti varēs tikties un savstarpēji apmainīties ar informāciju par risinājumiem, kas ļauj atbalstīt upurus, un to, kas nedarbojas. Tajā arī tiks veikti pētījumi, kuru mērķis ir atbalstīt ar pārbaudītiem datiem pamatotu politiku jautājumā par palīdzību un atbalstu upuriem.

ES centrs arī palīdzēs upuriem izņemt no interneta attēlus un videomateriālus, kas parāda ļaunprātīgo izmantojumu, kuram viņi tikuši pakļauti. Patiesībā var būt tā, ka fotogrāfijas un videomateriāli joprojām palikuši tiešsaistē daudzus gadus pēc tam, kad notikusi attiecīgā ļaunprātīgā izmantošana. Tas palielina upuru traumu un kaitē viņu privātajai dzīvei. Centrs veiks proaktīvus pētījumus tiešsaistē un prasīs no attiecīgajiem uzņēmumiem, lai tie izņemtu attiecīgo saturu.

Tas izveidos tiešsaistes platformu, kas ļauj upuriem rast atbalstu viņu dzīvesvietā vai tiešsaistē.

Uzzināt vairāk par ES centru seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai.