Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Migration and Home Affairs

Zakonodaja za preprečevanje in zatiranje spolne zlorabe otrok

Preprečevanje spolne zlorabe otrok

Spolna zloraba otrok je resnična in predstavlja čedalje večjo grožnjo. Storilci zlorab vedno pogosteje uporabljajo internet za medsebojno komuniciranje, izmenjavo gradiva in navezovanje stikov z otroki. Nadlegovalci posnamejo fotografije in videoposnetke zlorab iz resničnega življenja in jih delijo prek interneta. Pri tem uporabljajo spletne kamere, mobilne telefone, družbene medije ali druge spletne platforme za prisiljevanje ali izsiljevanje otrok v neprimerna in nezakonita spolna razmerja.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Fotografije in videoposnetke spolne zlorabe otrok nato množično razširjajo prek spleta. Leta 2021 so spletna podjetja zabeležila 85 milijonih takšnih slik in videoposnetkov.

Kar zgrozim se ob misli, da na spletu krožijo grozljive slike z mojo podobo, ki jih na stotine ljudi gleda in počne, kdo ve kaj.

Žrtev spolne zlorabe, Nizozemska

Zloraba in izkoriščanje ne poznata meja. Fotografije kaznivih dejanj, ki so bila storjena v določeni državi, krožijo po vsem svetu. Žrtve se redko javno razkrijejo. Spolne zlorabe so pogosto storjene v ožjem otrokovem krogu, pogosto doma.

Dolgo časa sem iskal terapevta, ki me ne bi takoj označil za lažnivca. Samo zato, ker se sliši preveč grozno, še ne pomeni, da ni resnično.

Žrtev spolne zlorabe, Švedska

V številnih primerih zlorabo odkrijejo šele, ko dejanja storilcev identificirajo na spletu. Ponudniki spletnih storitev imajo ključno vlogo pri prijavi spolnih zlorab otrok na spletu. Na žalost sedanji sistem prostovoljnega poročanja ni dovolj učinkovit. Trenutno 95 % vseh prijav zbere en sam ponudnik storitev (Meta). Družba kot celota mora od vseh tehnoloških podjetij v Evropi zahtevati, da identificirajo spolne zlorabe otrok na spletu in jih prijavijo pristojnim organom.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

EU je za reševanje te problematike na svetovni ravni predlagala zakonodajo, ki nam bo pomagala pri iskanju, prijavi in preprečevanju primerov spolne zlorabe otrok na spletu ter podpori žrtvam. Vsi smo odgovorni za zaščito naših otrok pred spolnimi prestopniki.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Več kot 90 organizacij za otrokove pravice je podpisalo odprto pismo, v katerem so podprle predlagano zakonodajo EU za zaščito otrok pred spolno zlorabo. V pismi so zakonodajo označile kot časovno primerno in zgodovinsko, ne samo za Evropo, temveč za cel svet. Sprejem zakonodaje so podprle najpomembnejše evropske in mednarodne organizacije, ki si prizadevajo za varnost in zaščito otrok, denimo Missing Children Europe, Eurochild, nemški Sklad za otroke, ECPAT International, Thorn in druge.

Nova pravila o zatiranju spolne zlorabe otrok

Komisija predlaga novo zakonodajo EU, s katero želi pomagati državam EU pri:

  • odkrivanju in prijavi spolnih zlorab otrok na spletu
  • preprečevanju spolne zlorabe otrok
  • podpori žrtvam

V skladu s predlagano zakonodajo morajo ponudniki storitev obvezno prijaviti spolno zlorabo otrok na spletu na svojih platformah ter o tem opozoriti pristojne organe, da se storilce privede pred sodišče. Ponudniki bodo morali tudi prijaviti primere navezovanja stikov za spolne namene, tj. prakso, pri kateri spolni prestopniki z otrokom vzpostavijo odnos, ki temelji na zaupanju in čustveni povezanosti, da bi z njim manipulirali, ga izkoriščali in zlorabljali.

Več o predlagani zakonodaji – pogosta vprašanja

Kakšne bodo posledice, če zakonodaja ne bo sprejeta?

Zakonodaja EU, ki ponudnikom storitev omogoča prostovoljno odkrivanje in prijavljanje spolnih zlorab otrok na spletu ter odstranjevanje posnetkov spolnih zlorab otrok, bo 3. avgusta 2024 prenehala veljati. Tehnološka podjetja v tem primeru ne bodo več mogla odkrivati, prijavljati in odstranjevati nezakonitih vsebin v okviru komunikacijskih storitev, ki so danes najpogostejši način za razširjanje posnetkov spolne zlorabe otrok in navezovanja stikov z otroki za spolne namene – lani je bilo 80 % vseh prijav sporočenih prek elektronskih sredstev. To bo spolnim plenilcem še olajšalo spolno zlorabo otrok in jim omogočilo, da ostanejo nekaznovani.
Tehnološka podjetja bodo morala z novo zakonodajo zaščititi otroke. Poskrbimo, da bo nova zakonodaja sprejeta pred 3. avgustom 2024.

Več o ciljih zakonodaje v naslednjih temah

Odkrivanje, prijavljanje in odstranitev

Cilj predlagane zakonodaje EU je opredeliti odgovornosti ponudnikov pri iskanju in prijavi posnetkov spolne zlorabe otrok in navezovanja stikov z njimi v digitalnih prostorih, ki jih upravljajo.

Preprečevanje

Preprečevanje spolne zlorabe otrok je ključno za zaščito otrok. Vlade in podjetja po vsej EU in zunaj nje morajo učinkovito sodelovati, da bi izboljšali preprečevanje.

Evropski center za preprečevanje in zatiranje spolne zlorabe otrok

Komisija si prizadeva za zaščito otrok v Evropi in po svetu, zato predlaga ustanovitev evropskega centra za preprečevanje in zatiranje spolne zlorabe otrok ter podporo žrtvam. Center bo:

  • koordiniral ukrepe za zatiranje spolne zlorabe otrok – od odkrivanja in poročanja do preprečevanja in pomoči žrtvam
  • državam EU zagotavljal strokovno znanje o preprečevanju spolnih zlorab in podpori žrtvam
  • zagotavljal podporo organom kazenskega pregona, da bodo lahko ukrepali na podlagi prijav in reševali otroke
  • podjetjem zagotavljal kazalnike za odkrivanje in prijavo spolnih zlorab otrok na spletu
  • tesno sodeloval s partnerji zunaj EU, vključno s podobnimi centri v ZDA, Kanadi in Avstraliji

Center bo sodeloval s podjetji, raziskovalnimi inštituti in organi kazenskega pregona, da bi jim pomagal pri izmenjavi informacij in najboljših praks ter zagotavljal nadzor, preglednost in odgovornost.

Več o evropskem centru za preprečevanje in zatiranje spolne zlorabe otrok

Novice s področja preprečevanja spolne zlorabe otrok

  • Novice

Kako je prijava spolne zlorabe otrok pomagala rešiti 140 otrok

Nedavna prijava ponudnika spletnih storitev je privedla do aretacije 46 oseb na Novi Zelandiji, ki na otroke prežijo na spletu, ter identifikacije več kot 100 osumljencev po vsej EU. Posledično je bilo več kot 140 otrok po svetu rešenih pred spolno zlorabo.

  • Novice

Kako bo nova zakonodaja EU okrepila boj proti spolni zlorabi otrok

Evropska unija (EU) pripravlja ukrepe za preprečevanje in boj proti spolni zlorabi otrok. Zakonodaja EU, ki ponudnikom storitev omogoča prostovoljno odkrivanje in prijavljanje spolnih zlorab otrok na spletu ter odstranjevanje posnetkov spolnih zlorab otrok, bo 3. avgusta 2024 prenehala veljati.