Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Migration and Home Affairs

Leġiżlazzjoni għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal

Inbiddlu l-mewġa dejjem tikber ta’ abbuż sesswali tat-tfal

L-abbuż sesswali tat-tfal huwa periklu reali u dejjem jikber. Aktar u aktar ta’ spiss, dawk li jabbużaw mit-tfal jużaw l-internet biex jikkomunikaw ma’ xulxin, jaqsmu l-materjali, u jilħqu lit-tfal. Il-predaturi jieħdu ritratti u videos tal-abbuż li jwettqu fil-ħajja reali u jixxerjawhom permezz tal-internet. Jużaw il-web cams, il-mobiles, il-media soċjali jew pjattaformi online oħra biex iġiegħlu jew jirrikattaw lit-tfal f’atti sesswali mhux xierqa u illegali.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Ir-ritratti u l-videos ta’ tfal li qed jiġu abbużati sesswalment huma xxerjati online fuq skala massiva. Fl-2021, 85 miljun ritratt bħal dawn ġew irrappurtati minn kumpaniji tal-Internet.

Hu insupportabbli li naf li hemm ritratti tant orribbli tiegħi li mijiet ta’ persuni qed iħarsu lejhom u qed jagħmlu min jaf xiex.

Superstitu ta’ abbuż sesswali tat-tfal, in-Netherlands

L-abbuż u l-isfruttament m’għandhomx fruntieri. L-immaġnijiet ta’ reati mwettqa f’pajjiż wieħed jiċċirkolaw u jarawhom persuni minn madwar id-dinja. Il-vittmi rarament jippreżentaw ruħhom. Ħafna drabi l-abbuż isir minn persuna fiċ-ċirku ta’ fiduċja tat-tfal, spiss fid-dar tat-tfal stess.

Għadda ħafna żmien sakemm sibt terapista li ma qatagħhiex mill-ewwel li jien giddieb. Taqtagħhiex li kollox gideb sempliċement għax wisq ikrah biex temmnu.

Superstitu ta’ abbuż sesswali tat-tfal, l-Iżvezja

F’ħafna każijiet, l-abbuż joħroġ fid-dieher biss meta l-azzjonijiet tal-awturi tar-reati jiġu identifikati online. Il-fornituri tas-servizzi online għandhom rwol essenzjali biex jirrappurtaw l-abbuż sesswali tat-tfal online. Sfortunatament, is-sistema attwali ta’ rappurtar volontarju mhijiex effettiva biżżejjed. Total ta’ 95% tar-rapporti kollha attwalment jiġu minn fornitur tas-servizz wieħed (Meta). Bħala soċjetà, jeħtieġ li jsir obbligatorju għall-kumpaniji kollha tat-teknoloġija fl-Ewropa biex jidentifikaw u jirrapportaw l-abbuż sesswali tat-tfal online lill-awtoritajiet.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Biex tindirizza din il-problema globali, l-UE pproponiet leġiżlazzjoni li se tgħinna nsibu, nirrappurtaw u nipprevjenu każijiet ta’ abbuż sesswali tat-tfal online u biex nappoġġjaw lill-vittmi. Aħna lkoll responsabbli biex inżommu lit-tfal tagħna sikuri mill-predaturi sesswali.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Aktar minn 90 organizzazzjoni tad-drittijiet tat-tfal iffirmaw ittra miftuħa li tappoġġja l-proposta ta’ liġi tal-UE għall-protezzjoni tat-tfal mill-abbuż sesswali. L-ittra ddeskriviet il-liġi “f’waqtha u storika, mhux biss għall-Ewropa iżda għad-dinja.” Il-liġi hija appoġġjata minn organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali ewlenin li jistinkaw għas-sikurezza u s-sigurtà tat-tfal. Dawn jinkludu Missing Children Europe, Eurochild, il-Fond Ġermaniż għat-Tfal, ECPAT International, Thorn, u ħafna aktar.

Regoli ġodda tal-UE kontra l-abbuż sesswali tat-tfal

Il-Kummissjoni qed tipproponi leġiżlazzjoni ġdida tal-UE li għandha l-għan li tgħin lill-pajjiżi tal-UE biex:

  • jidentifikaw u jirrappurtaw l-abbuż sesswali tat-tfal online
  • jipprevjenu l-abbuż sesswali tat-tfal
  • jappoġġjaw lill-vittmi

Din il-leġiżlazzjoni tagħmilha obbligatorja għall-fornituri tas-servizzi li jirrappurtaw l-abbuż sesswali online fuq il-pjattaformi tagħhom u li jwissu lill-awtoritajiet, biex il-predaturi jkunu jistgħu jitressqu quddiem il-ġustizzja. Il-fornituri se jkunu meħtieġa wkoll jirrappurtaw każijiet ta’ grooming – prattika fejn il-predaturi sesswali jibnu relazzjoni, fiduċja u rabta emozzjonali mat-tfal sabiex ikunu jistgħu jimmanipulawhom, jisfruttawhom u jabbużaw minnhom.

Tgħallem aktar dwar il-leġiżlazzjoni proposta fil-Mistoqsijiet frekwenti

X’jiġri jekk din il-leġiżlazzjoni ma tiġix approvata?

Fit-3 ta’ Awwissu 2024, se tiskadi l-liġi tal-UE li tippermetti lill-fornituri tas-servizzi jkomplu jidentifikaw u jirrappurtaw b’mod volontarju l-abbuż sesswali tat-tfal online u t-tneħħija ta’ materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal. Jekk dan iseħħ, il-kumpaniji tat-teknoloġija mhux se jibqgħu jkunu jistgħu jidentifikaw, jirrappurtaw u jneħħu kontenut illegali fis-servizzi tal-komunikazzjoni, li llum huma l-aktar mod rilevanti biex ixerrdu materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal u biex irawmu t-tfal: 80% tar-rapporti s-sena l-oħra ġew minn komunikazzjonijiet elettroniċi. Dan se jagħmilha aktar faċli għall-predaturi biex jabbużaw sesswalment mit-tfal u biex jeħilsuh mingħajr kastig.
Jekk il-liġi l-ġdida tkun fis-seħħ, il-kumpaniji tat-teknoloġija se jkollhom l-obbligu li jipproteġu lit-tfal. Ejjew niżguraw li dan iseħħ qabel it-3 ta’ Awwissu 2024.

Esplora s-suġġetti ta’ hawn taħt biex titgħallem aktar dwar l-għan ta’ din il-leġiżlazzjoni

Identifikazzjoni, rappurtar u tneħħija

Il-leġiżlazzjoni proposta tal-UE għandha l-għan li tiddefinixxi r-responsabbiltajiet tal-fornituri f’dak li għandu x’jaqsam mas-sejbien u r-rappurtar ta’ materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal u ta’ grooming fl-ispazji diġitali li joperaw fihom.

Prevenzjoni

Il-prevenzjoni tal-abbuż sesswali tat-tfal hija essenzjali biex it-tfal jinżammu sikuri. Il-gvernijiet u l-kumpaniji fl-UE kollha u lil hinn minnha jeħtieġ li jikkooperaw b’mod effiċjenti biex itejbu l-prevenzjoni.

Appoġġ lill-vittmi

L-għan tagħna huwa li nipproteġu, nappoġġjaw u nagħtu s-setgħa lill-vittmi.

Ċentru tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal

Biex tipproteġi lit-tfal fl-Ewropa u madwar id-dinja, il-Kummissjoni tipproponi li jitwaqqaf ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal u għall-appoġġ lill-vittmi. Iċ-ċentru se:

  • jikkoordina azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal: mill-identifikazzjoni u r-rappurtar, sal-prevenzjoni u l-assistenza lill-vittmi
  • jipprovdi lill-pajjiżi tal-UE b’għarfien espert dwar il-prevenzjoni u l-appoġġ lill-vittmi
  • jappoġġja l-infurzar tal-liġi biex jaġixxi fuq rapporti u jsalva lit-tfal
  • jipprovdi lill-kumpaniji biex isibu u jirrappurtaw l-abbuż sesswali tat-tfal online
  • jaħdem mill-qrib ma’ sħab barra mill-UE, inklużi ċentri simili fl-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja

Iċ-ċentru se jaħdem ma’ kumpaniji, istituti ta’ riċerka, u l-infurzar tal-liġi biex jgħinhom jiskambjaw informazzjoni u l-aħjar prattiki, jipprovdi sorveljanza, trasparenza u responsabbiltà.

Aqra aktar dwar iċ-ċentru Ewropew

Aħbarijiet dwar il-prevenzjoni tal-abbuż sesswali tat-tfal