Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Migration and Home Affairs

Reachtaíocht chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac

Rabharta na mí-úsáide gnéasaí leanaí atá ag dul i méid a iompú droim ar ais

Tá mí-úsáid ghnéasach leanaí fíorbhaolach agus tá sí ag dul i méid. Níos minice ná riamh, úsáideann mí-úsáideoirí an t-idirlíon chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile, ábhair a chomhroinnt, agus teagmháil a dhéanamh le leanaí. Glacann creachadóirí grianghraif agus físeáin den mhí-úsáid a dhéanann siad san fhíorshaol agus comhroinneann siad iad tríd an idirlíon. Baineann siad úsáid as ceamaraí gréasáin, fóin phóca, na meáin shóisialta nó ardáin ar líne eile chun leanaí a chomhéigniú nó iad a dhúmhál le gníomhartha gnéis míchuí neamhdhleathacha a dhéanamh.

Comhroinntear grianghraif agus físeáin de leanaí agus mí-úsáid ghnéasach á baint astu ar líne ar scála ollmhór. In 2021 rinneadh cuideachtaí Idirlín 85 mhilliún pictiúr agus físeán a thuairisciú.

Fios a bheith agam go bhfuil íomhánna gránna den sórt sin díom ann, na céadta daoine ag féachaint orthu, gan tuairim agam faoina bhfuil á dhéanamh acu, tá sé an-deacair an méid sin a sheasamh.

Marthanóir ó mhí-úsáid ghnéasach leanaí, an Ísiltír

Níl teorainn ar bith le mí-úsáid ná le dúshaothrú. Íomhánna de choireanna a dhéantar i dtír amháin, scaiptear iad agus féachtar orthu ar fud an domhain. Is annamh a thagann íospartaigh chun cinn. Is minic gur duine atá i gciorcal iontaoibhe an linbh a bhaineann mí-úsáid as, agus is minic a tharlaíonn sé i dteach an linbh féin.

Thóg sé an-chuid ama sular éirigh liom teiripeoir a aimsiú nár chaith liom mar bhréagadóir ar an bpointe. Ná bí ag ceapadh nach bhfuil fírinne ar bith le scéal díreach i ngeall ar a ghránna atá sé le creidiúint.

Marthanóir ó mhí-úsáid ghnéasach leanaí, an tSualainn

In go leor cásanna, ní thagann an mhí-úsáid chun solais go dtí go mbraitear gníomhartha dhéantóirí na coire ar líne. Tá ról ríthábhachtach ag soláthraithe seirbhíse ar líne maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a thuairisciú. Ar an drochuair, an córas tuairiscithe dheonaigh atá ann faoi láthair, níl sé éifeachtach go leor. 95% de na cásanna a thuairiscítear faoi láthair, tagann siad ó aon sholáthraí seirbhíse amháin (Meta). Mar shochaí, is gá go mbeidh éigeantach go ndéanfaidh gach cuideachta teicneolaíochta san Eoraip mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú chuig na húdaráis.

Chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb dhomhanda sin, tá reachtaíocht molta ag an Aontas Eorpach a chuideoidh linn chun cásanna de mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a aimsiú, a thuairisciú agus a chosc agus chun tacú le híospartaigh. Is fúinne go léir atá sé ár leanaí a choinneáil slán ó chreachadóirí gnéis.

Rialacha nua an Aontais i gcoinne mí-úsáid ghnéasach leanaí

Is éard atá á mholadh ag an gCoimisiún reachtaíocht nua an Aontais a bhfuil sé mar aidhm aici cabhrú le Ballstáit an Aontais an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú
  • mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc
  • tacú leis na híospartaigh

Leis an reachtaíocht sin ceanglófar ar sholáthraithe seirbhíse mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne ar a n-ardáin a thuairisciú agus na húdaráis a chur ar an eolas faoi chun go mbeidh siad creachadóirí a thabhairt chun an dlí. Ceanglófar ar sholáthraithe freisin cásanna grúmaeireachta a thuairisciú – cleachtas lena gcruthaíonn creachadóirí caidreamh agus nasc mothúchánach le leanaí le leanaí, agus lena gcothaíonn siad muinín iontu astu ionas go mbeidh siad in ann iad a ionramháil, a dhúshaothrú agus mí-úsáid a bhaint astu.

Faigh tuilleadh eolais faoin reachtaíocht atá beartaithe sna Ceisteanna coitianta

Cad a tharlóidh mura bhformheasfar an reachtaíocht?

An 3 Lúnasa 2024 rachaidh dlí an Aontais in éag lena gceadaítear do sholáthraithe seirbhíse leanúint de mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a bhrath agus a thuairisciú ar bhonn deonach agus d’ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint faoi na coinníollacha céanna. Má tharlaíonn sé sin, ní bheidh cuideachtaí teicneolaíochta in ann ábhar neamhdhleathach i seirbhísí cumarsáide a bhrath, a thuairisciú ná a bhaint a thuilleadh. Is iad seirbhísí cumarsáide an bealach is ábhartha anois chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a scaipeadh agus chun grúmaeireacht a dhéanamh ar leanaí: tháinig 80% de na tuarascálacha anuraidh ó chumarsáid leictreonach. Fágfaidh sé sin go mbeidh sé níos éasca do chreachadóirí mí-úsáid ghnéasach a bhaint as leanaí agus go ligfear é sin leo gan pionós a ghearradh orthu.
Má tá an dlí nua i bhfeidhm, beidh oibleagáid ar chuideachtaí teicneolaíochta leanaí a chosaint. Déanaimis deimhin de go dtarlóidh sé roimh an 3 Lúnasa 2024.

Féach na hábhair thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoin méid a bhfuil sé mar aidhm ag an reachtaíocht sin a dhéanamh

Mí-úsáid a bhrath, a thuairisciú agus a bhaint anuas

Is é is aidhm don reachtaíocht de chuid an Aontais atá beartaithe freagrachtaí soláthraithe a shainiú maidir le hábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a aimsiú agus a thuairisciú agus maidir le grúmaeireacht sna spásanna digiteacha a oibríonn siad.

Cosc

Tá sé ríthábhachtach mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc chun leanaí a choinneáil slán. Rialtais agus cuideachtaí ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin, ní mór dóibh dul ag obair i gcomhar le chéile go héifeachtúil chun cosc a fheabhsú.

Lárionad an Aontais um mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac

Chun leanaí san Eoraip agus ar fud an domhain a chosaint, molann an tAontas lárionad Eorpach a chur ar bun chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac agus chun tacú leis na híospartaigh. Déanfaidh an lárionad an méid seo a leanas:

  • gníomhaíochtaí a chomhordú chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a chomhrac: ón mí-úsáid sin a bhrath agus a thuairisciú, go dtí í a chosc agus cúnamh d’íospartaigh
  • saineolas a chur ar fáil do na Ballstáit maidir le cosc agus tacaíocht d’íospartaigh
  • tacú le húdaráis forfheidhmithe dlí gníomhú i leith cásanna a thuairiscítear agus leanaí a shábháil
  • táscairí a chur ar fáil do chuideachtaí chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a aimsiú agus a thuairisciú
  • obair a dhéanamh i ndlúthchomhar le comhpháirtithe lasmuigh den Aontas, lárionaid chomhchosúla sna Stáit Aontaithe, Ceanada agus san Astráil san áireamh

Oibreoidh an t-ionad le cuideachtaí, institiúidí taighde agus údaráis forfheidhmithe dlí chun cuidiú leo faisnéis agus dea-chleachtais a mhalartú, sin agus maoirseacht, trédhearcacht agus cuntasacht a sholáthar.

Tuilleadh eolais faoin lárionad Eorpach

An scéala is déanamh maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc

  • News article

How a child sexual abuse report helped rescue 140 children

A recent report from an online service provider led to the arrest of 46 child predators in New Zealand and the identification of over 100 suspects across the EU. As a result, more than 140 children around the world were saved from sexual abuse.

  • News article

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

The European Union (EU) is working on measures to prevent and combat child sexual abuse. On 3 August 2024, the EU law that allows service providers to continue voluntary detection, reporting and removal of online child sexual abuse material will expire.