Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Migration and Home Affairs

Νομοθεσία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ανατροπή του αυξανόμενου κύματος της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένας πραγματικός και αυξανόμενος κίνδυνος. Όλο και συχνότερα οι δράστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν υλικό και να προσεγγίζουν παιδιά. Οι θηρευτές φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν την κακοποίηση που διαπράττουν στην πραγματική ζωή και αναρτούν το υλικό στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούν την κάμερα του υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες για να εξαναγκάσουν ή να εκβιάσουν τα παιδιά σε ακατάλληλες και παράνομες σεξουαλικές πράξεις.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Στο διαδίκτυο αναρτώνται σε μαζική κλίμακα φωτογραφίες και βίντεο παιδιών που υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση. Το 2021 έγιναν καταγγελίες από εταιρείες του διαδικτύου για 85 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο με αυτό το περιεχόμενο.

Δεν αντέχω να ξέρω ότι υπάρχουν τόσο φρικτές εικόνες μ’ εμένα, τις οποίες βλέπουν εκατοντάδες άνθρωποι και κάνουν ποιος ξέρει τι.

Επιζών/-ώσα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, Κάτω Χώρες

Η κακοποίηση και η εκμετάλλευση δεν γνωρίζουν σύνορα. Εικόνες εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε μία χώρα κυκλοφορούν και προβάλλονται σε όλο τον κόσμο. Τα θύματα σπανίως αποκαλύπτουν το περιστατικό. Η κακοποίηση συχνά διαπράττεται από πρόσωπο στον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού και, πολλές φορές, στο ίδιο το σπίτι του παιδιού.

Χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για να βρεθεί ένας ψυχοθεραπευτής που δεν με απέρριψε αμέσως ως ψεύτη/ψεύτρα. Μην απορρίπτετε κάτι ως αναληθές απλώς και μόνο επειδή είναι πολύ φρικτό για να το πιστέψετε.

Επιζών/-ώσα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, Σουηδία

Σε πολλές περιπτώσεις η κακοποίηση έρχεται στο φως μόνο όταν εντοπίζονται οι ενέργειες των δραστών στο διαδίκτυο. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, το ισχύον σύστημα προαιρετικής καταγγελίας δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Προς το παρόν, το 95 % του συνόλου των καταγγελιών προέρχεται από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών (Meta). Ως κοινωνία πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτικό όλες οι εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη να εντοπίζουν και να καταγγέλλουν στις αρχές την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος η ΕΕ έχει προτείνει νομοθεσία που θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε, να καταγγείλουμε και να αποτρέψουμε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και να στηρίξουμε τα θύματα. Είμαστε όλοι/-ες υπεύθυνοι/-ες να κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή από τους σεξουαλικούς θηρευτές.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Περισσότερες από 90 οργανώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού έχουν υπογράψει ανοικτή επιστολή με την οποία υποστηρίζουν την πρόταση νόμου της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Η επιστολή ανέφερε ότι ο εν λόγω «ιστορικός νόμος ήρθε την κατάλληλη στιγμή όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο». Τον νόμο υποστηρίζουν μεγάλοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί που μάχονται για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Missing Children Europe, η Eurochild, το Γερμανικό Ταμείο για τα Παιδιά, το ECPAT International, το Thorn και πολλά άλλα.

Νέοι κανόνες της ΕΕ κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Η Επιτροπή προτείνει νέα ενωσιακή νομοθεσία που έχει ως στόχο να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ:

 • στον εντοπισμό και την καταγγελία της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο·
 • στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·
 • στη στήριξη των θυμάτων.

Η εν λόγω νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την καταγγελία από τους παρόχους υπηρεσιών της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που λαμβάνει χώρα διαδικτυακά στις πλατφόρμες τους και την ενημέρωση των αρχών, ώστε να είναι δυνατή η προσαγωγή των θηρευτών στη δικαιοσύνη. Οι πάροχοι θα υποχρεούνται επίσης να καταγγέλλουν περιπτώσεις αθέμιτης προσέγγισης παιδιών μέσω διαδικτύου (grooming) — μιας πρακτικής κατά την οποία οι σεξουαλικοί θηρευτές δημιουργούν σχέση, εμπνέουν εμπιστοσύνη και δένονται συναισθηματικά με τα παιδιά, ώστε να μπορούν να τα χειραγωγούν, να τα εκμεταλλεύονται και να τα κακοποιούν.

Μάθετε περισσότερα για την προτεινόμενη νομοθεσία στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις»

Τι συμβαίνει εάν δεν εγκριθεί η νομοθεσία αυτή;

Εξερευνήστε τα παρακάτω θέματα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι επιδιώκει η συγκεκριμένη νομοθεσία

Εντοπισμός, καταγγελία και αφαίρεση

Η προτεινόμενη ενωσιακή νομοθεσία αποσκοπεί στον καθορισμό των ευθυνών των παρόχων όσον αφορά τον εντοπισμό και την καταγγελία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της αθέμιτης προσέγγισης παιδιών στους ψηφιακούς χώρους που οι ίδιοι διαχειρίζονται.

Πρόληψη

Η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη βελτίωση της πρόληψης.

Κέντρο της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Για την προστασία των παιδιών στην Ευρώπη και παγκοσμίως η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τη στήριξη των θυμάτων. Το κέντρο:

 • θα συντονίζει τις δράσεις για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών· από τον εντοπισμό και την καταγγελία, έως την πρόληψη και την παροχή βοήθειας στα θύματα·
 • θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στις χώρες της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη και τη στήριξη των θυμάτων·
 • θα στηρίζει την επιβολή του νόμου για την ανάληψη δράσης σχετικά με καταγγελίες και τη διάσωση παιδιών·
 • θα παρέχει στις εταιρείες δείκτες για τον εντοπισμό και την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο·
 • θα συνεργάζεται στενά με εταίρους εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων κέντρων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Το κέντρο θα συνεργάζεται με εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και αρχές επιβολής του νόμου για να τις βοηθήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, εξασφαλίζοντας εποπτεία, διαφάνεια και λογοδοσία.

Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό κέντρο

Ειδήσεις σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών·

 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Τα συστήματα εντοπισμού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο είναι αξιόπιστα και σώζουν ζωές

Τον Μάιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νόμο που θα καταστήσει υποχρεωτικό για τους παρόχους υπηρεσιών να αξιολογούν τον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις πλατφόρμες τους και, όπου απαιτείται, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα.

 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Πώς μια καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βοήθησε στη διάσωση 140 παιδιών

Πρόσφατη καταγγελία ενός παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών οδήγησε στη σύλληψη 46 θηρευτών παιδιών στη Νέα Ζηλανδία και στην ταυτοποίηση περισσότερων από 100 υπόπτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά συνέπεια, περισσότερα από 140 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο διασώθηκαν από σεξουαλική κακοποίηση.

 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Πώς η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα κάνει τη διαφορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επεξεργάζεται μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στις 3 Αυγούστου 2024 θα λήξει η ενωσιακή νομοθεσία που επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να συνεχίσουν οικειοθελώς τον εντοπισμό, την καταγγελία και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Φιλανθρωπικές οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο που ασχολούνται με τα παιδιά υποστηρίζουν την «ιστορική» νομοθετική πράξη για την προστασία των νέων

Καθώς οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών αυξάνονται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερες από 70 οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών υπέγραψαν ανοικτή επιστολή με την οποία υποστηρίζουν τη νομοθετική πρόταση της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Η επιστολή χαρακτήρισε τη νομοθετική πράξη «επίκαιρη και ιστορική, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο».