Skip to main content
Migration and Home Affairs

Lovgivning, der skal forebygge og bekæmpe seksuelt misbrug af børn

Vi skal nedkæmpe bølgen af seksuelt misbrug af børn

Seksuelt misbrug af børn er en reel og voksende fare. Oftere og oftere ser vi, at personer, der misbruger børn, benytter internettet til at kommunikere med hinanden, dele materiale og få fat i børn. De seksuelle krænkere tager billeder og videoer af det misbrug, de begår i det virkelige liv, og deler dem via internettet. De bruger webcams, mobiltelefoner og sociale medier eller andre platforme til at tvinge eller afpresse børn til grænseoverskridende og ulovlige seksuelle handlinger.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Fotos og videoer af børn, der misbruges seksuelt, bliver delt online i massivt omfang. I 2021 indberettede internetfirmaer 85 millioner fotos og videoer af denne type.

Det er ikke til at bære, at der findes sådan nogle forfærdelige billeder af mig, som hundredvis af mennesker kigger på og bruger til jeg ved ikke hvad.

Hollandsk offer for seksuelt misbrug som barn

Misbrug og udnyttelse kender ingen grænser. Billeder af forbrydelser begået i ét land spredes og bliver set i hele verden. Og ofrene giver sig sjældent til kende. Misbruget begås i mange tilfælde af en person, som barnet har tillid til – endog en person i barnets eget hjem.

Det varede længe, før der endelig var en behandler, der ikke med det samme afviste mig som løgner. Lad være med at afvise alt som usandt, bare fordi det lyder for frygteligt til at være sandt.

Svensk offer for seksuelt misbrug som barn

I mange tilfælde kommer misbruget først frem i lyset, når gerningsmændenes handlinger bliver opdaget på nettet. Onlinetjenester spiller en afgørende rolle i indberetningen af seksuelt misbrug af børn online. Desværre er det nuværende system med frivillig indberetning ikke effektivt nok. I alt 95 % af alle indberetninger kommer i øjeblikket fra én enkelt tjenesteudbyder (Meta). Som samfund er vi nødt til at gøre det obligatorisk for alle teknologivirksomheder i Europa at gøre en indsats for at opdage og dernæst indberette seksuelt misbrug af børn online til myndighederne.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

For at løse dette globale problem har EU foreslået lovgivning, der skal gøre det nemmere at finde, indberette og forebygge tilfælde af seksuelt misbrug af børn online og forbedre hjælpen til ofrene. Vi har alle et ansvar for at beskytte vores børn mod seksuelle rovdyr.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Mere end 90 organisationer for børns rettigheder har underskrevet et åbent brev, der støtter EU's lovforslag om at beskytte børn mod seksuelt misbrug. I brevet kaldes loven for rettidig og historisk, ikke kun for Europa, men for hele verden. Loven støttes af flere vigtige europæiske og internationale organisationer, der kæmper for børns sikkerhed, bl.a. Missing Children Europe, Eurochild, den tyske børnefond, ECPAT og Thorn.

Nye EU-regler mod seksuelt misbrug af børn

Kommissionen foreslår ny EU-lovgivning, der skal hjælpe EU-landene til at:

  • afsløre og indberette seksuelt misbrug af børn online
  • forebygge seksuelt misbrug af børn
  • hjælpe ofrene

Lovgivningen vil gøre det obligatorisk for tjenesteudbydere at indberette seksuelt misbrug af børn online på deres platforme og gøre myndighederne opmærksomme på konkrete lovovertrædelser, så de seksuelle krænkere kan retsforfølges. De skal desuden indberette tilfælde af grooming, som går ud på, at seksuelle krænkere opbygger et tillidsfuldt og følelsesmæssigt forhold til børn for at kunne manipulere, udnytte og misbruge dem.

Få mere at vide om den foreslåede lovgivning på vores side med spørgsmål og svar

Hvad sker der, hvis denne lovgivning ikke bliver vedtaget?

Den 3. august 2024 udløber den EU-lovgivning, der giver tjenesteudbydere mulighed for fortsat frivilligt at afsløre og indberette seksuelt misbrug af børn online og fjerne materiale, der viser seksuelt misbrug af børn. Hvis dette sker, vil tech-virksomhederne ikke længere være i stand til at opdage, indberette og fjerne ulovligt indhold i deres kommunikationstjenester, som i dag er den mest udbredte metode til at sprede materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og til at groome børn – 80 % af indberetningerne om disse typer overgreb sidste år stammede fra elektronisk kommunikation. Og det vil gøre det lettere for krænkere at misbruge børn seksuelt og slippe af sted med det ustraffet.
Hvis den nye lov kommer på plads, vil tjenesteudbyderne være forpligtet til at beskytte børn. Lad os sikre, at det sker inden den 3. august 2024!

Klik på de forskellige emner nedenfor, og bliv klogere på formålene med den foreslåede lovgivning

Afsløring, indberetning og fjernelse

Et af formålene med den foreslåede EU-lovgivning er at fastlægge tjenesteudbydernes ansvar for at afsløre og indberette indhold med seksuelt misbrug af børn og grooming på de digitale platforme, de driver.

Forebyggelse

Forebyggelse af seksuelt misbrug af børn er afgørende for at beskytte børn. Myndigheder og tjenester i hele EU og resten af verden skal samarbejde effektivt for at forbedre forebyggelsen.

Hjælp til ofrene

Det er vores mål at beskytte og hjælpe ofrene og gøre dem bedre til at passe på sig selv.

EU-centret for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

For at beskytte børn i Europa og resten af verden foreslår Kommissionen, at der oprettes et europæisk center til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og hjælp til ofrene. Centret vil:

  • koordinere initiativer til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn – lige fra afsløring og indberetning til forebyggelse og hjælp til ofrene
  • give EU-landene ekspertviden om forebyggelse og hjælp til ofrene
  • understøtte retshåndhævelsen ved at sikre, at der bliver handlet ved indberetninger, og dermed redde børn
  • give tjenesteudbyderne en række indikatorer, som de kan bruge til at opdage og indberette seksuelt misbrug af børn online
  • arbejde tæt sammen med partnere uden for EU, bl.a. lignende centre i USA, Canada og Australien.

Centret skal samarbejde med tjenesteudbydere og retshåndhævende myndigheder om udveksling af information og god praksis, så der skabes overblik og gennemsigtighed, og så tjenesteudbyderne kan holdes ansvarlige.

Læs mere om EU-centret for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Nyt om forebyggelse af seksuelt misbrug af børn