Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs

Законодателство за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

Обръщане на нарастващата вълна от сексуално насилие над деца

Сексуалното насилие над деца е реална и нарастваща опасност. Все по-често насилниците използват интернет, за да общуват помежду си, да споделят материали и да установяват контакт с деца. Те правят снимки и видеоматериали за насилието, извършвано от тях в реалния живот, и ги споделят чрез интернет. Насилниците използват уеб камери, мобилни телефони, социални медии или други онлайн платформи, за да принуждават или изнудват деца да извършват незаконни сексуални действия.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Снимки и видеоматериали на деца, подложени на сексуално насилие, се споделят онлайн в огромен мащаб. През 2021 г. интернет компании са съобщили за 85 милиона такива снимки и видеоматериали.

За мен е непоносимо да знам, че има толкова ужасни мои изображения, гледани от стотици хора, които правят незнайно какво.

Дете, преживяло сексуално насилие, Нидерландия

Насилието и експлоатацията не познават граници. Изображения на престъпления, извършени в една държава, се разпространяват и гледат по целия свят. Жертвите рядко съобщават за насилието. Насилието често се извършва от лице от най-близкото обкръжение на детето, често в собствения му дом.

Мина много време, преди да попадна на терапевт, който да не ме обяви директно за лъжец. Не отхвърляйте като невярно нещо само защото е твърде ужасно да го повярвате.

Дете, преживяло сексуално насилие, Швеция

В много случаи престъплението излиза наяве едва когато действията на насилниците се разкриват онлайн. Доставчиците на онлайн услуги играят важна роля при подаването на сигнали за сексуално насилие над деца онлайн. За съжаление настоящата система за доброволно подаване на сигнали не е достатъчно ефективна. Общо 95 % от всички сигнали в момента идват от един-единствен доставчик на услуги (Meta). Като общество трябва да задължим всички технологични дружества в Европа да разкриват и подават сигнали за случаи на сексуално насилие над деца онлайн пред компетентните органи.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

За да се справи с този глобален проблем, ЕС предложи законодателство, което ще ни помогне да откриваме, докладваме и предотвратяваме случаите на сексуално насилие над деца онлайн и да оказваме подкрепа на жертвите. Всички ние сме отговорни да пазим децата си от сексуални хищници.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Над 90 организации за защита на правата на детето подписаха отворено писмо в подкрепа на предложеното законодателство на ЕС за защита на децата от сексуално насилие. В писмото законодателството е наречено „навременно и историческо, не само за Европа, но и за света“. Законодателството се подкрепя от големи европейски и международни организации, които работят за подобряване на безопасността и сигурността на децата. Сред тях са Missing Children Europe, Eurochild, Deutsches Kinderhilfswerk, ECPAT International, Thorn и много други.

Нови правила на ЕС срещу сексуалното насилие над деца

Комисията предлага ново законодателство на ЕС, което има за цел да помогне на страните от Съюза да:

 • откриват и докладват случаи на сексуално насилие над деца онлайн
 • предотвратяват сексуалното насилие над деца
 • оказват подкрепа на жертвите

Това законодателство задължава доставчиците на услуги да следят за случаи на сексуално насилие над деца на своите онлайн платформи и да подават сигнали до органите, така че насилниците да могат да бъдат съдени. От доставчиците също така ще се изисква да съобщават за случаи на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба — практика, при която сексуалните хищници изграждат отношения, доверие и емоционална връзка с децата, за да могат да ги манипулират, експлоатират и злоупотребяват с тях.

За да научите повече за предложеното законодателство, вижте често задаваните въпроси

Какво ще стане, ако това законодателство не бъде одобрено?

На 3 август 2024 г. изтича срокът на действие на правото на ЕС, което позволява на доставчиците на услуги да продължат доброволното откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн и премахването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Ако това се случи, технологичните дружества вече няма да могат да откриват, докладват и премахват незаконно съдържание в комуникационните услуги, които днес са най-подходящият начин за разпространение на материали, показващи сексуално насилие над деца, и за сприятеляване с деца: 80 % от докладите през миналата година са получени от електронни комуникации. Това ще улесни хищниците да извършват сексуално насилие над деца и да се измъкват безнаказано.
Ако новият закон бъде въведен, технологичните дружества ще имат задължението да защитават децата. Нека се уверим, че това ще стане преди 3 август 2024 г.

Разгледайте темите по-долу, за да научите повече за това какви са целите на това законодателство

Откриване, докладване и премахване

Предложеното законодателство на ЕС има за цел да се определят отговорностите на доставчиците по отношение на откриването и докладването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и случаи на сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба в цифровите пространства, в които работят.

Превенция

Предотвратяването на сексуалното насилие над деца е от съществено значение за безопасността на децата. Правителствата и компаниите в целия ЕС и извън него трябва да си сътрудничат ефективно за подобряване на превенцията.

Подкрепа за жертвите

Нашата цел е да защитаваме и подкрепяме жертвите и да им осигуряваме възможности за действие.

Център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

За да бъдат защитени децата в Европа и по света, Комисията предлага да се създаде европейски център за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца и за подкрепа на жертвите. Центърът ще:

 • координира действията за борба със сексуалното насилие над деца, като се започне от откриването и докладването и се стигне до превенцията и оказването на помощ на жертвите
 • предоставя на държавите от ЕС експертен опит в областта на превенцията и подкрепата за жертвите
 • подкрепя правоприлагащите органи да предприемат действия във връзка със сигнали и да спасяват деца
 • предоставя на компаниите показатели за откриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн
 • работи в тясно сътрудничество с партньори извън ЕС, включително подобни центрове в САЩ, Канада и Австралия

Центърът ще работи с дружества, научноизследователски институти и правоприлагащи органи, за да им помага да обменят информация и добри практики, като осигурява надзор, прозрачност и отчетност.

Прочетете повече за европейския център

Новини относно предотвратяване на сексуалното насилие над деца

 • Новинарска статия

Системите за откриване на сексуално насилие над деца онлайн са надеждни и спасяват човешки живот

През май 2022 г. Европейската комисия предложи законодателство, което ще задължи доставчиците на услуги да оценяват риска от сексуално насилие над деца на своите платформи и, когато е необходимо, да прилагат превантивни мерки.

 • Новинарска статия

Как сигнал за сексуално насилие над деца помогна за спасяването на 140 деца

Неотдавнашен сигнал на доставчик на онлайн услуги доведе до задържането на 46 сексуални насилници на деца в Нова Зеландия и до идентифицирането на над 100 заподозрени лица в целия ЕС. В резултат на това над 140 деца по света бяха спасени от сексуално насилие.

 • Новинарска статия

Как новото законодателство на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца ще доведе до промяна

Европейският съюз (ЕС) работи по мерки за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца. На 3 август 2024 г. ще изтече срокът на действие на законодателството на ЕС, което позволява на доставчиците на услуги да продължат доброволното откриване, докладване и премахване на онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

 • Новинарска статия

Детски благотворителни организации по света заявяват подкрепата си за „историческото“ законодателство за защита на младите хора

На фона на нарастването на случаите на насилие над деца в целия свят, над 70 организации за защита на правата на децата подписаха отворено писмо в подкрепа на предложеното законодателство на ЕС за защита на децата от сексуално насилие. В писмото законодателството е наречено „навременно и историческо, не само за Европа, но и за света“.