Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Migration and Home Affairs

Naszym celem jest ochrona i wspieranie ofiar oraz wzmacnianie ich pozycji.

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych może spowodować u nich uraz na całe życie. Jeżeli dziecko otrzyma odpowiednią pomoc w odpowiednim momencie, jego dalszy rozwój będzie jeszcze możliwy. Dlatego też w przepisach kładzie się nacisk na właściwe wsparcie we właściwym momencie. Wsparcie dla ofiar będzie również ważnym zadaniem unijnego centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go, które ma wkrótce powstać.

Centrum umożliwi ekspertom wymianę doświadczeń na temat skutecznych i nieskutecznych form pomocy dla ofiar. Będzie ono prowadzić badania w celu kształtowania opartej na dowodach polityki w zakresie wspierania ofiar.

Pomoże również ofiarom usuwać z internetu przedstawiające je zdjęcia i nagrania wideo. Zdjęcia i nagrania wideo mogą być dostępne w internecie jeszcze wiele lat po tym, jak dojdzie do przestępstwa. To powoduje u ofiar jeszcze większą traumę, a poza tym stanowi bezwzględne naruszenie ich prywatności. Centrum będzie aktywnie wyszukiwać materiały w internecie i zgłaszać je przedsiębiorstwom w celu usunięcia.

Centrum utworzy platformę internetową, za pośrednictwem której ofiary będą mogły znaleźć wsparcie w swojej okolicy lub w internecie.

Więcej informacji o unijnym centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go