Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Migration and Home Affairs

Ons doel is slachtoffers te beschermen, te ondersteunen en mondiger te maken.

Seksueel kindermisbruik kan bij slachtoffers tot levenslange trauma’s leiden. Als een kind op het juiste moment de juiste hulp krijgt, kan het een normaal leven leiden. Daarom wordt in de wetgeving de nadruk gelegd op tijdige en adequate ondersteuning. Slachtoffers ondersteunen is een belangrijke taak van het voorgestelde EU-centrum ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen.

Het centrum zal deskundigen samenbrengen, zodat zij van elkaar kunnen leren wat slachtoffers helpt en wat niet./werkt en wat slachtoffers niet helpt. Het centrum zal onderzoek verrichten ter ondersteuning van empirisch onderbouwd beleid voor hulp aan slachtoffers.

Het EU-centrum zal slachtoffers ook helpen om beelden en video’s van hun misbruik van internet te verwijderen. Foto’s en video’s kunnen nog jaren na het misbruik online zijn. Dit verergert het trauma van de slachtoffers en schaadt hun privacy. Het centrum zal proactief online zoeken en bedrijven erop aanspreken dat ze de beelden moeten verwijderen.

Het EU-centrum zal een onlineplatform opzetten waar slachtoffers in hun eigen buurt of online hulp kunnen vinden.

Meer over het EU-centrum ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen