Skip to main content
Logotip Europske komisije
Migration and Home Affairs

Naš je cilj zaštititi, poduprijeti i osnažiti žrtve.

Seksualno zlostavljanje djece može žrtvama uzrokovati doživotnu traumu. Ako dijete na vrijeme dobije pravu pomoć, može se oporaviti. Zbog toga se u zakonodavstvu ističe pravovremena i primjerena potpora. Potpora žrtvama bit će i važan zadatak predloženog EU-ova centra za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece.

Centar će okupiti stručnjake kako bi jedni od drugih doznali koje su najučinkovitije metode za potporu žrtvama. Provodit će istraživanja u potporu politike koja se temelji na dokazima za pomoć i pružanje potpore žrtvama.

Centar će pomoći žrtvama i da s interneta uklone slike i videozapise o njihovu zlostavljanju. Slike i videozapisi mogu biti dostupni na internetu godinama nakon što je zlostavljanje počinjeno. To žrtvama pogoršava traumu i narušava njihovu privatnost. Centar će proaktivno pretraživati materijale na internetu i obavijestiti poduzeća da ih uklone.

Uspostavit će internetsku platformu na kojoj žrtve mogu pronaći potporu u mjestu gdje žive ili na internetu.

Doznajte više o EU-ovu centru za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece.