Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Migration and Home Affairs

Tá sé mar aidhm againn íospartaigh a chosaint, a chumhachtú agus tacú leo.

Féadfaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí a bheidh ina cúis le trámaí ar feadh a saoil. Má fhaigheann leanbh an cúnamh ceart ag an am ceart, féadfaidh sé leas a dhéanamh dóibh amach anseo. Is é sin an fáth a leagtar béim sa reachtaíocht ar thacaíocht thráthúil leordhóthanach. Beidh tacaíocht d’íospartaigh ina chúram tábhachtach do lárionad an Aontais um mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac atá beartaithe.

Tabharfaidh an lárionad saineolaithe le chéile chun foghlaim óna chéile chun teacht ar na rudaí a oibríonn agus nach n-oibríonn chun tacú le híospartaigh. Déanfaidh an lárionad taighde chun tacú le beartas fianaise-bhunaithe maidir le cúnamh agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh.

Cabhróidh lárionad an Aontais freisin le híospartaigh chun íomhánna agus físeáin den mhí-úsáid a rinneadh orthu a bhaint den idirlíon. D’fhéadfadh grianghraif agus físeáin a bheith fós ar líne na blianta tar éis don mhí-úsáid teacht chun deiridh. Cuireann sé sin le tráma na n-íospartach agus sáraíonn sé a bpríobháideacht. Déanfaidh an lárionad cuardach réamhghníomhach ar ábhair ar líne agus cuirfidh sé cuideachtaí ar an eolas faoi chun an t-ábhar a bhaint anuas.

Cuirfidh lárionad an Aontais ardán ar líne ar bun ar ar féidir le híospartaigh teacht ar thacaíocht a d’fhéadfadh a bheith ar fáil san áit a bhfuil cónaí orthu nó ar líne.

Faigh tuilleadh eolas faoi lárionad an Aontais um mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac.