Skip to main content
Migration and Home Affairs

Meie eesmärk on ohvreid kaitsta, abistada ja võimestada.

Laste seksuaalne väärkohtlemine võib tekitada ohvritele eluaegse trauma. Kui laps saab õigel ajal õiget abi, saab ta eluga edasi minna. Seepärast rõhutatakse õigusaktides õigeaegset ja asjakohast toetust. Ohvrite toetamine on ka üks oluline kavandatud ELi keskuse ülesanne.

Keskus koondab eksperte, et nad saaksid üksteiselt õppida, mis ohvrite abistamisel toimib ja mis mitte. Keskus hakkab korraldama uuringuid, et toetada tõenduspõhist ohvrite abistamise ja toetamise poliitikat.

Samuti hakkab ELi keskus abistama ohvreid nende väärkohtlemist kujutavate fotode ja videote eemaldamisel internetist. Fotod ja videod võivad internetis levida veel aastaid pärast väärkohtlemist. See suurendab ohvrite traumat ja kahjustab nende eraelu puutumatust. Keskus hakkab tegelema sellise materjali otsimisega ning teatama ettevõtetele, et see materjal tuleks eemaldada.

ELi keskus loob veebiplatvormi, mille kaudu ohvrid saavad leida abi kas oma kodukandis või veebipõhiselt.

Lisateave ELi laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise ja tõkestamise keskuse kohta.