Skip to main content
Migration and Home Affairs

Det er vores mål at beskytte og hjælpe ofrene og gøre dem bedre til at passe på sig selv.

Seksuelt misbrug af børn kan give ofrene livslange traumer. Hvis de får den rette hjælp på det rette tidspunkt, kan de få et liv, hvor de trives. Derfor lægger lovgivningen vægt på rettidig og tilstrækkelig hjælp. Hjælp til ofrene bliver også en vigtig opgave for det foreslåede EU-center for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Centret vil samle eksperter, som kan udveksle viden om, hvad der hjælper ofrene, og hvad der ikke gør. Centret vil desuden udføre forskning for at understøtte evidensbaserede politikker for bistand til ofre.

Derudover vil centret hjælpe ofrene med at få fjernet billeder og videoer af det seksuelle misbrug fra nettet, for ellers kan de blive liggende online i flere år efter, at selve misbruget foregik, og det er en krænkelse af ofrenes privatliv og kan forværre deres traumer. Centret vil også selv proaktivt søge efter materiale på nettet og give tjenesteudbyderne besked om at fjerne det.

Endelig vil centret oprette en onlineplatform, hvor ofrene kan finde vej til hjælp, som de kan få der, hvor de bor, eller online.

Få mere at vide om EU-centret for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.