Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs

Naším cílem je ochrana, podpora a lepší postavení obětí

Pohlavní zneužívání dětí může obětem způsobit celoživotní trauma. Pokud však dítě obdrží správnou pomoc ve správný čas, může poté mít plnohodnotný život. Proto právní předpisy kladou důraz na včasnou a adekvátní podporu. Podpora obětí bude rovněž důležitým úkolem navrhovaného střediska EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu.

Středisko bude sdružovat odborníky, kteří si budou předávat zkušenosti o tom, co funguje a co naopak podporu obětem nepřináší. Provádět bude také výzkum přispívající k tvorbě politiky založené na důkazech, pokud jde o pomoc a podporu obětem.

Středisko EU bude rovněž pomáhat obětem odstraňovat z internetu obrázky a videa, kde jsou zneužívány. I mnoho let poté, co k došlo zneužití, totiž mohou obrázky a videa stále být online. Traumatičnost zneužití se vinou toho pro oběti zvyšuje. Navíc je tak narušeno jejich soukromí. Středisko bude aktivně tento online obsah vyhledávat a oznamovat společnostem, aby je odstranily.

Středisko zřídí online platformu, kde mohou oběti nalézt podporu, která bude dostupná tam, kde žijí, nebo online.

Další informace o středisku EU pro prevenci pohlavního zneužívání dětí a boj proti němu