Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs

Нашата цел е да защитаваме и подкрепяме жертвите и да им осигуряваме възможности за действие.

Сексуалното насилие над деца може да предизвика травми за цял живот сред жертвите. Ако децата получат подходяща помощ в подходящия момент, те могат да продължат напред и да имат добър живот. Ето защо в законодателството се подчертава необходимостта от навременна и адекватна подкрепа. Подкрепата за жертвите също така ще е важна задача на предложения център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.

В рамките на центъра експерти ще учат едни от други кои мерки за подкрепа на жертвите са ефективни и кои не. Центърът ще извършва изследвания в подкрепа на основана на факти политика за подпомагане на жертвите.

Центърът на ЕС също така ще помага на жертвите да премахват от интернет изображенията и видеоматериалите, показващи сексуалното насилие над тях. Понякога снимки и видеоматериали остават онлайн в продължение на години след подобни деяния. Това допринася за задълбочаване на травмата на жертвите и нарушава неприкосновеността на личния им живот. Центърът активно ще търси материали онлайн и ще уведомява компаниите да ги премахват.

Центърът на ЕС ще създаде онлайн платформа, на която жертвите ще могат да намерят информация за подкрепа, достъпна там, където живеят, или онлайн.

Научете повече за центъра на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.