Skip to main content
Migration and Home Affairs

För att skydda barnen måste vi göra allt vi kan för att förebygga sexuella övergrepp. Regeringar och företag i och utanför EU måste samarbeta effektivt för att förbättra det förebyggande arbetet.

Att stödja detta samarbete blir en viktig uppgift för det EU-centrum mot sexuella övergrepp mot barn som kommissionen vill inrätta.

EU-centrumet ska hjälpa EU-länderna genom att föreslå omfattande, beprövade och effektiva förebyggande åtgärder som ska skydda barnen och minska risken för att förövarna begår (nya) övergrepp.

Centrumet kommer också att fungera som ett nav för att samla, ta fram och dela kunskap, ta fram nya rön om upptäckt och förebyggande och ge råd till beslutsfattare i EU och medlemsländerna om nödvändiga åtgärder. I enlighet med EU-strategin för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn ska EU-centrumet bygga upp ett nätverk av experter och yrkesverksamma som ska kartlägga vilka åtgärder som effektivt kan förebygga sexuella övergrepp mot barn i EU.

Läs mer om EU:s centrum mot sexuella övergrepp mot barn