Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs

Predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti detí. Verejná správa a spoločnosti v celej EÚ aj mimo nej musia na to, aby sa prevencia zlepšila, účinne spolupracovať.

Podpora tejto spolupráce je kľúčovou úlohou navrhovaného centra EÚ na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu.

Centrum EÚ bude podporovať krajiny EÚ komplexnými, testovanými a účinnými preventívnymi opatreniami. Cieľom týchto preventívnych opatrení je znížiť pravdepodobnosť toho, že sa deti stanú obeťami a predátori sa (opätovne) dopustia trestnej činnosti.

Centrum bude tiež centrálou prepájania, rozvoja a výmeny poznatkov. Bude miestom rozvoja najmodernejšieho výskumu v oblasti odhaľovania a prevencie, ako aj poskytovania poradenstva tvorcom politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ v súvislosti s potrebnými opatreniami. Ako sa uvádza v stratégii EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, centrum EÚ vybuduje sieť prevencie. Túto sieť budú tvoriť experti a odborníci z praxe, ktorí určia účinné preventívne opatrenia na zníženie výskytu sexuálneho zneužívania detí v EÚ.

Viac informácií o centre EÚ na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu.