Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Migration and Home Affairs

Prevenirea abuzului sexual asupra copiilor este esențială pentru protejarea acestora. Guvernele și companiile din UE și din lume trebuie să coopereze în mod eficient în acest sens.

Sprijinirea acestei cooperări va fi o sarcină esențială a Centrului UE pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a cărui creare a fost propusă de Comisie.

Centrul UE va sprijini țările membre prin măsuri de prevenire cuprinzătoare, testate și eficace. Aceste măsuri au scopul de a reduce probabilitatea transformării copiilor în victime ale agresorilor și de a-i împiedica pe aceștia din urmă să recidiveze.

Centrul va avea, de asemenea, rolul de platformă pentru stabilirea de conexiuni, pentru dezvoltarea și partajarea de cunoștințe, pentru efectuarea de cercetări de avangardă în materie de detectare și prevenire și pentru consilierea factorilor de decizie de la nivel național și european cu privire la acțiunile necesare. După cum se prevede în strategia UE pentru o combatere mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, centrul UE va crea rețeaua de prevenire. Aceasta va fi alcătuită din experți și practicieni care vor identifica măsuri eficace de prevenire pentru a reduce prevalența abuzului sexual asupra copiilor în UE.

Aflați mai multe despre Centrul UE pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor.