Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Migration and Home Affairs

Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Rządy i firmy w UE i na całym świecie muszą skutecznie współpracować, aby poprawić prewencję.

Wspieranie tego rodzaju współpracy ma być ważnym zadaniem unijnego centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go, które ma zostać powołane do życia.

Centrum będzie wspierać kraje UE za pomocą kompleksowych, sprawdzonych i skutecznych środków prewencyjnych. Te środki mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że dzieci padną ofiarą przestępstw, a przestępcy seksualni (ponownie) dopuszczą się przestępstwa.

Centrum będzie pełnić różne funkcje: ułatwiać komunikację i współpracę, opracowywać i rozpowszechniać informacje, prowadzić najnowocześniejsze badania w zakresie wykrywania i prewencji oraz doradzać politykom krajowym i unijnym w zakresie niezbędnych działań. Zgodnie ze strategią UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych centrum stworzy sieć prewencji. Uczestniczyć w niej będą eksperci i praktycy, którzy wskażą skuteczne środki zapobiegawcze mające na celu zmniejszenie skali zjawiska niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w UE.

Więcej informacji o unijnym centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go