Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Migration and Home Affairs

Il-prevenzjoni tal-abbuż sesswali tat-tfal hija essenzjali biex it-tfal jinżammu sikuri. Il-gvernijiet u l-kumpaniji fl-UE kollha u lil hinn minnha jeħtieġ li jikkooperaw b’mod effiċjenti biex itejbu l-prevenzjoni.

L-appoġġ għal din il-kooperazzjoni huwa kompitu ewlieni taċ-ċentru propost tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal.

Iċ-ċentru tal-UE se jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE b’miżuri ta’ prevenzjoni komprensivi, ittestjati u effettivi. Dawn il-miżuri ta’ prevenzjoni għandhom l-għan li jnaqqsu l-probabbiltà li t-tfal jisfaw vittmi u li l-predaturi (jerġgħu) iwettqu reat.

Iċ-ċentru se jkun ukoll hub għall-konnessjoni, l-iżvilupp u l-ixxerjar tal-għarfien, filwaqt li jiżviluppa riċerka avvanzata dwar l-identifikazzjoni u l-prevenzjoni, u għall-għoti ta’ pariri lil dawk li jfasslu l-politika nazzjonali dwar l-azzjoni meħtieġa. Kif stabbilit fl-istrateġija tal-UE għal ġlieda aktar effettiva kontra l-abbuż sesswali tat-tfal, iċ-ċentru tal-UE se jibni n-network ta’ prevenzjoni. In-network se jkun magħmul minn esperti u prattikanti li se jidentifikaw miżuri ta’ prevenzjoni effettivi biex titnaqqas il-prevalenza tal-abbuż sesswali tat-tfal fl-UE.

Tgħallem aktar dwar iċ-ċentru tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal.