Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Migration and Home Affairs

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, labai svarbu vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus prevenciją. Vyriausybės ir bendrovės visoje ES ir už jos ribų turi veiksmingai bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta geresnė prevencija.

Parama šiam bendradarbiavimui – pagrindinė siūlomo įsteigti ES seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir kovos su ja centro užduotis.

ES centras padės ES valstybėms narėms taikyti visapusiškas, patikrintas ir veiksmingas prevencijos priemones. Šiomis prevencijos priemonėmis siekiama sumažinti tikimybę, kad vaikai nukentės nuo prievartos, o vaikų tvirkintojai (pakartotinai) nusikals.

Centre taip pat bus jungiamos, plėtojamos žinios ir dalijamasi jomis, plėtojami pažangiausi tyrimai apie nusikaltimų nustatymą bei prevenciją ir konsultuojami nacionaliniai bei ES politikos formuotojai dėl būtinų veiksmų. Kaip nustatyta Europos Komisijos komunikate „ES veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus strategija“, ES centras sukurs prevencijos tinklą. Tinklą sudarys ekspertai ir specialistai, kurie nustatys veiksmingas prevencijos priemones, padėsiančias sumažinti seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimą ES.

Sužinokite daugiau apie ES seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir kovos su ja centrą.