Skip to main content
Euroopan komission logo
Migration and Home Affairs

Seksuaalisen väkivallan ehkäisy on keskeinen edellytys lasten turvallisuudelle. EU:ssa ja sen ulkopuolella tarvitaan viranomaisten ja yritysten yhteistyötä ennaltaehkäisyn tehostamiseksi.

Tällaisen yhteistyön tukeminen on yksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskuksen keskeisistä tehtävistä.

Keskuksen on määrä auttaa EU-maita toteuttamaan laajoja, testattuja ja tuloksellisia ennaltaehkäisytoimia. Niillä pyritään pienentämään lasten riskiä joutua seksuaaliväkivallan uhreiksi ja potentiaalisten tekijöiden todennäköisyyttä ryhtyä väkivallantekoihin ja uusia niitä.

Keskus toimii myös yhteyspisteenä, joka hankkii, kokoaa ja jakaa tietoa, tekee ja tukee seksuaaliväkivallan havainnointiin ja ehkäisyyn liittyvää tutkimusta sekä antaa neuvontaa EU:n ja sen jäsenmaiden päättäjille. Sen tehtävänä on myös luoda lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa tehostavan EU-strategian mukainen ennaltaehkäisyverkosto, johon kuuluu asiantuntijoita ja alan käytännön toimijoita. Verkosto määrittää ehkäisytoimenpiteitä, joilla lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta saadaan vähenemään EU:ssa.

Lisätietoa: Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskus