Skip to main content
Migration and Home Affairs

Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine on laste turvalisuse seisukohast ülioluline. ELi ja muude riikide valitsused ja ettevõtjad peavad ennetamise parandamiseks tegema tõhusat koostööd.

Sellise koostöö toetamine on kavandatava ELi laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise ja tõkestamise keskuse üks peamisi ülesandeid.

ELi keskus hakkab ELi riike toetama igakülgsete, läbi proovitud ja tõhusate ennetusmeetmetega. Ennetusmeetmete eesmärk on vähendada tõenäosust, et lapsed langevad selliste tegude ohvriks ning et ahistajad neid rikkumisi (korduvalt) toime panevad.

Keskusest saab ka sõlmpunkt, kus sõlmitakse sidemeid, arendatakse ja jagatakse teadmisi, töötatakse välja uusimatele teadmistele vastavaid uuringuid väärkohtlemise avastamise ja ennetamise teemal ning antakse riikide ja ELi poliitikakujundajatele nõu vajalike meetmete kohta. ELi keskus loob ennetusvõrgustiku, nagu on sätestatud ELi strateegias, mis käsitleb tulemuslikumat võitlust laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Võrgustik hakkab koosnema ekspertidest ja praktikutest, kes teevad kindlaks ennetusmeetmed, mis on ELis laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumite leviku vähendamisel kõige tulemuslikumad.

Lisateave ELi laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise ja tõkestamise keskuse kohta.