Skip to main content
Migration and Home Affairs

Forebyggelse af seksuelt misbrug af børn er afgørende for at beskytte børn. Myndigheder og tjenester i hele EU og resten af verden skal samarbejde effektivt for at forbedre forebyggelsen.

At understøtte dette samarbejde bliver en central opgave for det foreslåede EU-center for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Centret vil hjælpe EU-landene med omfattende, gennemprøvede og virksomme forebyggende tiltag. Formålet med forebyggelsen er at mindske sandsynligheden for, at børn bliver ofre for seksuelle krænkere, og for, at krænkerne begår forbrydelser, måske gentagne gange.

Centret skal desuden være et knudepunkt for udvikling og deling af den nyeste forskning i afsløring og forebyggelse, hvor EU's og de enkelte landes beslutningstagere kan få rådgivning. Som beskrevet i EU-strategien for en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn vil centret opbygge et forebyggelsesnetværk. Netværket vil bestå af eksperter og fagfolk, der skal finde frem til de forebyggelsesmetoder, der mest effektivt bremser udbredelsen af seksuelt misbrug af børn i EU.

Få mere at vide om EU-centret for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.