Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs

Prevence pohlavního zneužívání dětí má zásadní význam pro to, aby byly děti v bezpečí. Na zlepšení této prevence musí účinně spolupracovat vlády a společnosti v celé EU i v ostatních částech světa.

Podpora této spolupráce je klíčovým úkolem navrhovaného střediska EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu.

Středisko EU bude podporovat země EU komplexními, odzkoušenými a účinnými preventivními opatřeními. Cílem těchto preventivních opatření je snížit pravděpodobnost, že se děti stanou oběťmi a že (opětovně) dojde k trestné činnosti.

Středisko bude rovněž centrem pro propojení, rozvoj a sdílení znalostí, rozvoj nejmodernějšího výzkumu v oblasti detekce a prevence a pro poskytování poradenství o nezbytných opatřeních tvůrcům politik na úrovni jednotlivých států a na úrovni EU. Jak je uvedeno ve strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, vybuduje středisko EU síť pro prevenci. Ta bude složena z odborníků a pracovníků z praxe, kteří určí, jaká účinná preventivní opatření ke snížení výskytu pohlavního zneužívání dětí v EU je třeba zvolit.

Další informace o středisku EU pro prevenci pohlavního zneužívání dětí a boj proti němu