Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs

Предотвратяването на сексуалното насилие над деца е от съществено значение за безопасността на децата. Правителствата и компаниите в целия ЕС и извън него трябва да си сътрудничат ефективно за подобряване на превенцията.

Подкрепата за това сътрудничество е основна задача на предложения център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.

Центърът на ЕС ще подкрепя държавите от ЕС с всеобхватни, изпитани и ефективни мерки за превенция. Тези мерки имат за цел намаляване на вероятността децата да стават жертви, както и сексуалните хищници да извършват (отново) престъпления.

Центърът ще бъде и звено за свързване, развитие и обмен на знания, за разработване на най-съвременни научни изследвания в областта на откриването и превенцията и за предоставяне на съвети на отговорните лица на национално и европейско равнище относно необходимите действия. Както е посочено в стратегията на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца, центърът на ЕС ще изгради мрежа за превенция. Мрежата ще се състои от експерти и специалисти, които ще набележат ефективни превантивни мерки за намаляване на разпространението на сексуалното насилие над деца в ЕС.

Научете повече за центъра на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.