Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Migration and Home Affairs
Artykuł prasowy15 lipiec 2022Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych

Charytatywne organizacje broniące praw dziecka na całym świecie wyrażają poparcie dla „historycznych” przepisów chroniących młode osoby

Children’s charities around the world champion ‘historic’ law to protect young people

Ponieważ w zastraszającym tempie rośnie liczba zgłoszeń wykorzystywania dzieci, ponad 70 organizacji działających na rzecz praw dziecka podpisało list otwarty popierający zaproponowane przez UE przepisy chroniące dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Autorzy listu podkreślają, że te przepisy są przełomowe i że zaproponowano je w momencie, kiedy są szczególnie potrzebne w Europie i na świecie.

Poparcie dla proponowanych przepisów służących zapobieganiu niegodziwemu traktowaniu dzieci i zwalczaniu tego procederu wyraziły największe europejskie i międzynarodowe organizacje walczące o bezpieczeństwo dzieci. Wśród nich znalazły się Missing Children Europe, Eurochild, Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci, ECPAT International, Thorn i wiele innych.

W podpisanym przez siebie liście organizacje te uznały nowe przepisy za „zasadniczy krok w kierunku skuteczniejszej ochrony praw dziecka”. Z radością przyjęły również zapowiedź utworzenia niezależnego unijnego centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczania.

W liście stwierdzono ponadto:

„Pochwalamy również ogólny obowiązek oceny ryzyka i przyjęcia środków zapobiegawczych [...], a tym samym zwiększania bezpieczeństwa już w fazie projektowania. Stworzenie nowego systemu przejrzystości pośredniczącego między technologią a użytkownikami będzie sprzyjać znaczącym i wymiernym działaniom służącym zwalczaniu materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych”.

Iain Drennan, dyrektor wykonawczy w WeProtect Global Alliance, oznajmił:

„Jak pokazuje nasza najnowsza Globalna ocena zagrożenia, dzieci są obecnie stale narażone na wykorzystywanie seksualne i niegodziwe traktowanie w internecie. Prawodawstwo takie jak proponowane przez UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony dzieci w internecie, gdyż nacisk kładzie się przede wszystkim na zapobieganie tego rodzaju procederom w internecie i stawianie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości”.

Pełny tekst listu otwartego

Szczegóły dotyczące proponowanego rozporządzenia

Proponowane rozporządzenie zostało ogłoszone przez komisarz Johansson 11 maja 2022 r. Przepisy te nakładają na firmy z branży technologicznej obowiązek oceny ryzyka niewłaściwego korzystania z ich usług do celów niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. W uzasadnionych przypadkach firmy te mogą być zobowiązane do wykrywania, zgłaszania i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Będą również zobowiązane do wykrywania i zgłaszania przypadków nagabywania dzieci dla celów seksualnych. Rozporządzenie położy kres obecnej praktyce pozostawiania firmom swobody decyzyjnej w tej kwestii.

Więcej informacji o proponowanym rozporządzeniu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 lipiec 2022
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych