Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs
Новинарска статия15 юли 2022Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

Детски благотворителни организации по света заявяват подкрепата си за „историческото“ законодателство за защита на младите хора

Children’s charities around the world champion ‘historic’ law to protect young people

На фона на нарастването на случаите на насилие над деца в целия свят, над 70 организации за защита на правата на децата подписаха отворено писмо в подкрепа на предложеното законодателство на ЕС за защита на децата от сексуално насилие. В писмото законодателството е наречено „навременно и историческо, не само за Европа, но и за света“.

Големи европейски и международни организации, които работят за подобряване на безопасността и сигурността на децата, подкрепиха предложеното законодателство за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца. Сред тях са Missing Children Europe, Eurochild, Deutsches Kinderhilfswerk, ECPAT International, Thorn и много други.

В писмото си организациите определят законодателството като „изключително важна стъпка към по-добра защита на правата на децата“. Те също така приветстват създаването на независим център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.

В писмото също така се посочва:

Приветстваме и общото задължение за оценка на рисковете и приемане на превантивни мерки [...], което означава подкрепа на безопасността още на етапа на проектирането. Създаването на нова система за прозрачност между технологиите и потребителите ще насърчи съдържателните и измерими действия за справяне с материалите, съдържащи сексуално насилие над деца.

Иън Дренън, изпълнителен директор на Глобалния алианс WeProtect, заяви:

Както показва последната ни глобална оценка на заплахите, днес децата са изправени пред трайна заплаха от сексуална експлоатация и насилие онлайн. Законодателство като предложеното от ЕС е от решаващо значение за защитата на децата онлайн. То постига това чрез съсредоточаване върху предотвратяването на злонамерените действия онлайн и изправянето на нарушителите пред съда.

Прочетете отвореното писмо

За предложеното законодателство

Предложеният регламент бе представен от комисар Йохансон на 11 май 2022 г. Това законодателство задължава технологичните компании да оценяват риска от злоупотреба с техните услуги с цел сексуално насилие над деца. Ако това е обосновано, от компаниите може да се изисква да откриват, докладват и премахват материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Те също така ще трябва да откриват и докладват случаи на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба. Това ще сложи край на практиката тези действия да бъдат оставени предимно на преценката на технологичните компании.

Научете повече за предложения регламент

Данни

Дата на публикуване
15 юли 2022
Автор
Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“