Skip to main content
Migration and Home Affairs
ProjektikonkurssLõppenud

Call restricted to Member States for Common Operational Partnerships against migrant smuggling

Üksikasjad

Olek
Lõppenud
Avaldamiskuupäev
11 Mai 2020
Tähtaja mudel
Üheetapiline
Tähtpäev

Kirjeldus

For more information on this call please visit the European Commission's funding & tender opportunities portal.