Skip to main content
Migration and Home Affairs
ProjektikonkurssLõppenud

Call for proposals on Fight Against Drugs

Üksikasjad

Olek
Lõppenud
Avaldamiskuupäev
18 oktoober 2017
Tähtaja mudel
Üheetapiline
Tähtpäev

Kirjeldus

For more information on this call please visit the European Commission's Research Innovation Participant Portal.

Opening date:
Tuesday, 5 December, 2017