Skip to main content
Migration and Home Affairs
ProjektikonkurssLõppenud

Call for Proposals in the area of Integration of Third-Country Nationals (2017) (AMIF-2017-AG-INTE)

Üksikasjad

Olek
Lõppenud
Avaldamiskuupäev
22. november 2017
Tähtaja mudel
Üheetapiline
Tähtpäev
1. märts 2018, 02:00 (CET)

Kirjeldus

For more information on this call please visit the European Commission's Research & Innovation Participant Portal.